Odfjell SE: Protokoll fra generalforsamling

Report this content

Generalforsamlingen i Odfjell SE ble avholdt 11. mai 2017. Alle saker til behandling i henhold til innkalling datert 19. april 2017 ble vedtatt. 

Valg av styremedlemmer
I henhold til selskapets vedtekter står to av de nåværende syv styremedlemmer på valg, og Åke Gregertsen og Klaus Nyborg ble gjenvalgt for kommende toårsperiode. 

Styremedlem Annette Malm Justad ønsket å trekke seg fra Styret grunnet andre forpliktelser. Styret benyttet anledningen til å takke Annette Malm Justad for hennes bidrag til selskapet.

Generalforsamlingen valgte Åse Aulie Michelet som nytt styremedlem i Odfjell SE for perioden 2017-2019. Michelet har bred erfaring som styremedlem fra flere store norske børsnoterte selskap. 

Utdeling av utbytte
Generalforsamlingen vedtok utbytte NOK 1,50 pr. aksje, samlet NOK 117,941,060. Utbyttet vil bli utbetalt ved DNB Verdipapirservice 19. mai 2017 til aksjonærer pr. 11. mai 2017. Ved Oslo Børs noteres således aksjen eksklusivt utbytte 12. mai 2017.

Vedlagt følger protokoll fra generalforsamlingen.

For mer informasjon:
Anngun Dybsland
Communications Manager
Tel: +47 41 54 88 54
E-post: Anngun.dybsland@odfjell.com