Odfjell SE: Protokoll fra generalforsamling 2021

Report this content

Generalforsamlingen i Odfjell SE ble holdt 5. mai 2021. Alle saker ble vedtatt i henhold til innkalling datert 31. mars 2021.  

Valg av styremedlemmer  

I henhold til selskapets vedtekter stilte tre av de nåværende seks styremedlemmer til valg under generalforsamlingen. Laurence Ward Odfjell ble gjenvalgt som styreleder kommende år, mens Åke Henrik Gregertsen og Åse Aulie Michelet ble gjenvalgt som styremedlemmer for de neste to år.  

Vedlagt følger protokoll fra generalforsamlingen 2021.  
 

Kontakt:
Bjørn Kristian Røed
VP Corporate Analysis & Investor Relations
Tel: 40 91 98 68
Epost: bkr@odfjell.com  

Odfjell Gruppen er en ledende leverandør av sjøtransport og lagring av kjemikalier og annen flytende spesiallast. Odfjell har en flåte på rundt 90 skip som opereres både globalt og regionalt. Tankterminal-divisjonen omfatter fem tankterminaler og er tilknyttet et nettverk av ytterligere 11 tankterminaler, delvis eid av nærstående. Tankterminalene har strategisk beliggenhet i viktige knutepunkter for kjemikalieshipping. Odfjell Gruppen har hovedkontor i Bergen, Norge, og har 13 kontorer internasjonalt. Konsernet har ca. 2300 ansatte og hadde en omsetning på USD 939 millioner i 2020. Se mer på Odfjell.com.