Odfjell SE: Salg av siste short-sea skip

Report this content

Odfjell SE har inngått en salgsavtale for sine tre siste 9.000 dwt short-sea skip som har operert i selskapets regionale trade i Asia.  

Salget markerer en exit fra Odfjells regionale trade i Asia, ettersom det siste gjenværende fartøyet på timecharter til Odfjell også vil bli levert til sine eiere i januar 2022.  

Disse skipene har ikke levert tilfredsstillende resultater, og vi har derfor tatt beslutningen om å forlate dette nisjemarkedet. Med denne transaksjonen fullfører vi overgangen til å fokusere 100% på deep-sea segmentet i vår shippingvirksomhet.

Transaksjonen vil resultere i en nedskrvining på USD 21 millioner i Odfjell sine resultater for 3Q21, ettersom fartøyene omklassifiseres som eiendeler holdt for salg.  

Transaksjonen vil bidra positivt til selskapets resultater fremover. Transaksjonen gjennomføres og levering er planlagt til januar / februar 2022 og netto kontantutbytte etter tilbakebetaling av lån og provisjon er ca. USD 1 million.  

IR Contact:
Bjørn Kristian Røed, VP/Head of Corporate Analysis & IR
Tel: +47 40 91 98 68
E-mail: bkr@odfjell.com

Odfjell Gruppen er en ledende leverandør av sjøtransport og lagring av kjemikalier og annen flytende spesiallast. Odfjell har en flåte på rundt 90 skip som opereres både globalt og regionalt. Tankterminal-divisjonen omfatter fem tankterminaler og er tilknyttet et nettverk av ytterligere 11 tankterminaler, delvis eid av nærstående. Tankterminalene har strategisk beliggenhet i viktige knutepunkter for kjemikalieshipping. Odfjell Gruppen har hovedkontor i Bergen, Norge, og har 13 kontorer internasjonalt. Konsernet har ca. 2300 ansatte og hadde en omsetning på USD 939 millioner i 2020. Se mer på Odfjell.com.

 

Abonner