Odfjell SE: Vellykket plassering av bærekraftslinket obligasjonslån

Report this content

Med referanse til børsmelding 7. januar 2021 om en potensiell utstedelse av bærekraftslinket obligasjon: Odfjell SE har gjennomført en plassering av et bærekraftslinket usikret obligasjonslån på NOK 850 millioner med forfall 21. januar 2025.

Obligasjonen har en kupong på tre måneders NIBOR pluss 5,75% p.a. med kvartalsvis rentebetaling. Utstedelsen var betydelig overtegnet. Beløpet som skal tilbakebetales på forfall er knyttet til selskapets ambisjon om å redusere karbonintensiteten i den kontrollerte flåten med 50% i 2030 relativt til 2008 nivået. Nettoprovenyet vil bli brukt til refinansiering av eksisterende obligasjonslån og generelle selskapsformål.

Den bærekraftlinkede obligasjonen er den første av sitt slag i internasjonal shipping, og det første som er utstedt under Odfjell’s nyetablerte rammeverket for bærekraftslinket finansiering.

"Med denne obligasjonen understreker vi våre forpliktelser og ambisjoner rundt bærekraft," sier administrerende direktør Kristian Mørch. "Odfjell har i mange år jobbet aktivt for å redusere utslipp og miljøavtrykk, og vi er glade for å se at investorer og banker støtter oss gjennom denne bærekraftslinkede obligasjonen."

DNB Markets, Nordea og SEB var tilretteleggere i forbindelse med plasseringen av det nye obligasjonslånet. 

Obligasjonslånet vil bli søkt notert på Oslo Børs og Euronext ESG Bonds.

 

For mer informasjon:

Bjørn Kristian Røed, Leder, Analyse og IR
Tel: +47 40 91 98 68
 
E-post: bkr@odfjell.com

Terje Iversen, Finansdirektør
Tel: +47 93 24 03 59

Øistein Jensen, Bærekraftdirektør
Tel: +47 952 61 241

Anngun Dybsland, Kommunikasjonssjef
Tel: +47 41 54 88 54

E-post: media@odfjell.com

 

Odfjell Gruppen er en ledende leverandør av sjøtransport og lagring av kjemikalier og annen flytende spesiallast. Odfjell har en flåte på rundt 90 skip som opereres både globalt og regionalt. Tankterminal-divisjonen omfatter fem tankterminaler og er tilknyttet et nettverk av ytterligere 12 tankterminaler, delvis eid av nærstående. Tankterminalene har strategisk beliggenhet i viktige knutepunkter for kjemikalieshipping. Odfjell Gruppen har hovedkontor i Bergen, Norge, og har 13 kontorer internasjonalt. Konsernet har ca. 2300 ansatte og hadde en omsetning på USD 872 millioner i 2019. Se mer på Odfjell.com.

 

Abonner