• news.cision.com/
  • Odfjell SE/
  • Odfjell SE 2Q18: Terminaltransaksjoner styrker Odfjell SE ytterligere mens kjemikalietankmarkedet fortsatt var utfordrende i kvartalet.

Odfjell SE 2Q18: Terminaltransaksjoner styrker Odfjell SE ytterligere mens kjemikalietankmarkedet fortsatt var utfordrende i kvartalet.

Report this content

Odfjell SE presenterer i dag resultatene for andre kvartal 2018. Resultatene reflekterer salget av selskapets Rotterdam-terminal, mens underliggende resultater for Odfjell Terminals er styrket sammenlignet med forrige kvartal. Kjemikalietankmarkedet er fremdeles utfordrende, men Odfjells TCE-resultater er stabile. 

Odfjell SE rapporterer EBITDA på USD 37 millioner sammenlignet med USD 34 millioner i første kvartal.

Nøkkeltall for andre kvartal 2018:

  • EBITDA på USD 28 millioner fra Odfjell Tankers, sammenlignet med USD 27 millioner i første kvartal.
  • ODFIX ned 0.4% for kvartalet sammenlignet med nedgang i generell markedsindeks på 1.5%.
  • EBITDA på USD 9 millioner fra Odfjell Terminals sammenlignet med USD 6 millioner i første kvartal.
  • USD 58 millioner i nedskrivninger og skattemessige tap på USD 43 millioner, relatert til salget av Rotterdam-terminalen. Transaksjonen er forventet å gi positiv kontantstrøm på rundt USD 100 millioner.
  • Nettoresultat på USD -120 millioner sammenlignet med USD -12 millioner i forrige kvartal.

Andre aktiviteter:

  • Odfjell Terminals inngikk en avtale med Koole Terminals B.V. of the Netherlands (Koole) om salg av sitt 100% eierskap i Odfjell Terminals Rotterdam (OTR).
  • Odfjell har inngått avtale om å kjøpe Lindsay Goldberg (LG) sin indirekte eierandel i Antwerpen-terminalen for USD 27 millioner knyttet til visse betingelser relatert til LG sitt salg i terminaldivisjonen.

"Salget av vår Rotterdam-terminal vil styrke Odfjell SE ytterligere som selskap. Den planlagte økningen av vår aksjeandel i vår j/v terminal i Antwerpen vil sikre en tilstedeværelse i Europa, med Antwerpen som EUs viktigste havn for kjemikalievirksomhet. Ratene for kjemikalietank sank ytterligere i løpet av kvartalet, men vi fortsetter å overgå markedsindeksene på grunn av solid kontraktsdekning", sier Kristian Mørch, CEO i Odfjell SE. 

Se vedlagt for rapport og presentasjon av resultatene for andre kvartal 2018. Resultatene vil bli presentert av CEO Kristian Mørch og CFO Terje Iversen 24. august kl. 9:30 på Felix konferansesenter i Oslo, møterom 'Norden'. En direktesendt webcast vil samtidig være tilgjengelig på Odfjell.com. Presentasjonen vil bli holdt på engelsk.

IR kontakt:
Bjørn Kristian Røed, Manager Investor Relations & Research
Tel: + 47 55 27 47 33
E-mail: bkr@odfjell.com