• news.cision.com/
  • Odfjell SE/
  • Odfjell SE 2Q19: Sterkere resultater fra Odfjell Tankers som følge av stigende spot- og kontraktsfornyelser

Odfjell SE 2Q19: Sterkere resultater fra Odfjell Tankers som følge av stigende spot- og kontraktsfornyelser

Report this content

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Odfjell SE rapporterer i dag resultatene for andre kvartal 2019. Resultatene gjenspeiler et bedret spotmarked for kjemikalietankskip og stigende rater for kontraktsfornyelser.

Høydepunkter for andre kvartal 2019:

• Markedet for kjemikalietankskip fortsatte å forbedre seg

• EBITDA på USD 57 millioner, sammenlignet med USD 47 millioner i 1Q19

• EBITDA på USD 50 millioner fra Odfjell Tankers sammenlignet med USD 40 millioner i 1Q19, og forbedret EBITDA til USD 37 millioner i 2Q19 mot USD 27 millioner i 1Q19 når effekten fra IFRS 16 er ekskludert

• EBITDA på USD 6 millioner fra Odfjell Terminals sammenlignet med USD 7 millioner i 1Q19

• Netto resultat på USD -10 millioner sammenlignet med USD -15 millioner i forrige kvartal

• Spotrater på de største handelsrutene er forbedret med 7% sammenlignet med 1Q19, og Odfjells kontraktsrater (fornyelser) er opp 6% YTD 2019

"Vi er fornøyd med å rapportere om fortsatt resultatforbedring i andre kvartal. Forbedringen i både spot- og kontraktsrater er fremdeles beskjeden, men vi tror fortsatt at markedet for kjemikalietankskip er i en tidlig fase av ett forbedret marked. Vi forventer at neste kvartal blir noe påvirket av sesongmessig nedgang i kjemikalietankmarkedet, men vi regner likevel med å rapportere tall på nivå med andre kvartal", sier Kristian Mørch, administrerende direktør i Odfjell SE.

Se vedlagt for 2Q19 Rapport og Presentasjon. I forbindelse med kvartalsrapporten vil Odfjell SE presentere resultatene i en live webcast kl. 11:00 (CET) i dag. Følg webcasten på Odfjell.com eller Hegnar TV. Presentasjonen blir holdt på engelsk.

IR-kontakt:
Bjørn Kristian Røed
Tlf: 40 91 98 68
E-post: bkr@odfjell.com

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12