Odfjell SE 3Q 2016: Et godt resultat i et utfordrende marked


Resultatet i 3. kvartal 2016 gav en EBITDA på USD 60 millioner og et netto resultat på USD 16 millioner sammenlignet med EBITDA på USD 61 millioner og et netto resultat på USD 16 millioner i forrige kvartal. Balansen fortsetter å styrke seg.

Den negative utviklingen i fraktrater i andre kvartal fortsatte også i tredje kvartal. Fraktvolumer fra vår kontraktsportefølje og en effektiv utnyttelse av flåten motvirker deler av den negative utviklingen. Kjemikalietank segmentet leverte en EBITDA på USD 48 millioner og et driftsresultat på USD 25 millioner, identisk med forrige kvartal.

Odfjells eierandel i tankterminal segmentet fortsetter å gi stabile resultater også i tredje kvartal. EBITDA var på USD 11,6 millioner, sammenlignet med USD 12,1 millioner andre kvartal. Utnyttelsesgraden på terminalene var 96% av kommersiell tilgjengelig kapasitet, sammenlignet med 97% i forrige kvartal.

«Markedet er fremdeles utfordrende, men vår styrkete konkurranseevne demper effekten på resultatene. Salget av terminalen i Oman var basert på en attraktiv verdsettelse, noe som viser de underliggende verdiene i våre tankterminaler» sier Kristian Mørch, CEO i Odfjell SE.

Se vedlagte 3Q16 rapport og presentasjon.

For mer informasjon:

Kristian Mørch, CEO Odfjell SE
Tel: + 47 55 27 00 00
E-post: kristian.morch@odfjell.com

Terje Iversen, CFO/SVP Finance
Tel: + 47 55 27 00 00
E-post: terje.iversen@odfjell.com


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12