Odfjell SE 3Q18: Kjemikalietankmarkedet var uendret sammenlignet med forrige kvartal

Report this content

Odfjell SE presenterer i dag resultatene for tredje kvartal 2018. Resultatene reflekterer et stabilt kjemikalietankmarked og stabile underliggende resultater i Odfjell Terminals justert for Rotterdam-terminalen.

Odfjell SE rapporterer EBITDA på USD 32 millioner sammenlignet med USD 37 millioner i andre kvartal.

Nøkkeltall for tredje kvartal 2018:
• EBITDA på USD 27 millioner fra Odfjell Tankers, sammenlignet med USD 28 millioner i andre kvartal
• ODFIX ned 2.0% for kvartalet sammenlignet med nedgang i generell markedsindeks på 3.7%
• EBITDA på USD 4 millioner fra Odfjell Terminals sammenlignet med USD 9 millioner i andre kvartal
• Resultatet er negativt påvirket av engangsutgifter til salget av Rotterdam-terminalen på USD 16 millioner
• Nettoresultat på USD -31 millioner sammenlignet med USD -120 millioner i forrige kvartal
• Konkluderte salget av Rotterdam terminalen i September

“Kjemikalietankmarkedet forble svakt i tredje kvartal, men vi gjentar vårt syn om at 2018 er året markedet snur for kjemikalietankmarkedet. Justert for Rotterdam-terminalen, leverte vår terminaldivisjon stabile resultater. Vi har posisjonert oss godt for fremtiden både innen Tankers og Terminals, med en av de mest drivstoffeffektive flåtene i verden”, sier Kristian Mørch, CEO i Odfjell SE.

Se vedlagt for rapport og presentasjon av resultatene for tredje kvartal 2018. I forbindelse med publikasjon av kvartalsresultatene, vil Odfjell SE arrangere en telefonkonferanse klokken 09:30 CET. Telefonkonferansen vil bli etterfulgt av Q&A.

For å delta på telefonkonferansen:

Tel: +47 23 50 01 87
Bekreftelseskode: 6973038

En direktesendt audiocast vil samtidig være tilgjengelig på Odfjell.com (Investors/Reports and Presentations) og på HegnarTV.

Presentasjonen vil bli holdt på engelsk.

IR kontakt: Bjørn Kristian Røed, Manager Investor Relations & Research
Tel: + 47 55 27 47 33
E-mail: bkr@odfjell.com

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12