Odfjell SE 3Q19: Sesongmessig lavere volum, men markedet viser fortsatt en positiv trend

Odfjell SE rapporterte i dag resultatene for tredje kvartal 2019. Resultatene gjenspeiler et kjemikalietankmarked påvirket av sesongmessig lavere volum og geopolitiske spenninger mot slutten av kvartalet. Fraktratene holdt seg stabile sammenlignet med forrige kvartal.

Høydepunkter for tredje kvartal 2019:

  • Inntjeningen på kjemikalietankskip var sesongmessig svakere i dette kvartalet. Volumene var lavere, men fraktratene holdt seg stabile og med en sterkere underliggende trend.
  • EBITDA på USD 51 millioner sammenlignet med USD 57 millioner i 2Q19.
  • EBITDA på USD 45 millioner fra Odfjell Tankers sammenlignet med USD 50 millioner i 2Q19.
  • EBITDA på USD 6 millioner fra Odfjell Terminals sammenlignet med USD 6 millioner i 2Q19.
  • Nettoresultat på USD -1 million sammenlignet med USD -10 millioner i forrige kvartal. Justert for salgsgevinst ble nettoresultat USD -15 millioner i 3Q19.
  • Spotrater på hovedruter økte med 2% sammenlignet med 2Q19, og COA-rate-fornyelsene er opp 6,1% YTD 2019.
  • Obligasjon fra 19. september tilbakebetalt. Ny attraktiv finansiering er sikret, som også reduserer break-even nivå.
  • Salg av selskapets Jiangyin-terminal avsluttet. Salget genererte USD 21 millioner i netto kontantstrøm og en egenkapitalgevinst på USD 14 millioner.
  • Levering av Bow Orion, verdens største og mest energieffektive kjemikalietankskip i rustfritt stål.

"Tredje kvartal ble påvirket av den vanlige sesongmessige nedgangen i volum, mens ratene forble stabile. Markedet har i etterkant normalisert seg, og vi anser økningen i volum samt forbedrede råolje- og produkttankmarkeder som oppløftende. Dette vil ha en positiv påvirkning på vårt marked fremover. Vi blir også oppmuntret av den kontinuerlige forbedringen av kontraktsratene og at kundene aksepterer innføring av potensielt høyere bunkerkostnader relatert til IMO 2020. Vi forventer å rapportere forbedrede resultater i fjerde kvartal'', sier Kristian Mørch, CEO i Odfjell SE.
 
Se vedlagt for 3Q19 rapport og presentasjon. Odfjell SE vil presentere resultatene i en live webcast kl. 09:30 CET i dag. Følg webcasten på Odfjell.com eller webtv.hegnar.no. Presentasjonen blir holdt på engelsk.  


IR Contact:
Bjørn Kristian Røed, Manager Investor Relations & Research
Tel: +47 40 91 98 68
E-mail: bkr@odfjell.com


Odfjell Gruppen er en ledende leverandør av sjøtransport og lagring av kjemikalier og annen flytende spesiallast. Odfjell har en flåte på rundt 80 skip som opereres både globalt og regionalt. Tankterminal-divisjonen omfatter seks tankterminaler og er tilknyttet et nettverk av ytterligere 13 tankterminaler, delvis eid av nærstående. Tankterminalene har strategisk beliggenhet innen viktige knutepunkter for kjemikalieshipping. Odfjell Gruppen har hovedkontor i Bergen, Norge, og har 17 kontorer internasjonalt. Konsernet har ca. 2300 ansatte og hadde en omsetning på USD 851 millioner i 2018. Se mer på Odfjell.com.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.


 

Om oss

The Odfjell Group is one of the leading players in the global market for seaborne transportation and storage of chemicals and other specialty bulk liquids. The Odfjell fleet comprises of approx. 80 ships, which trade both globally and regionally. The tank terminal division consists of six tank terminals and is part of a network of another 13 tank terminals partly owned by related parties. The tank terminals are strategically located at selected international shipping hubs. The Odfjell Group’s headquarters are in Bergen, Norway, and the Group has offices in 17 locations around the world. Odfjell employs around 2300 staff and posted annual gross revenue of USD 851 million in 2018. Read more on Odfjell.com.