Odfjell SE 4Q21: Oppløftende avslutning av et krevende år

Report this content

Odfjell SE rapporterte i dag resultater for fjerde kvartal og foreløpige resultater for 2021. Rapporten viser en oppløftende avslutning på et krevende år, drevet av et forbedret kjemikalietankmarked i vest og et fortsatt sterkt marked i øst.

Høydepunkter for 4Q21:

  • Timecharter inntjening i Odfjell Tankers på USD 136 millioner sammenlignet med USD 125 millioner i forrige kvartal
  • Nettoresultatbidrag fra Odfjell Terminals på 3 millioner, sammenlignet med USD 1 millioner i forrige kvartal
  • EBIT på USD 35 millioner, opp USD 42 millioner sammenlignet med USD -7 millioner i 3Q21
  • Nettoresultat på USD 15 millioner, opp USD 40 millioner sammenlignet med USD -25 millioner i 3Q21
  • Etter justering for engangseffekter er nettoresultatet på USD 10 millioner i 4Q21 sammenlignet med et justert nettoresultat på USD – 4 millioner i forrige kvartal
  • I løpet av høysesongen for kontraktsfornyelser ble en stor andel av kontraktsporteføljen fornyet med en gjennomsnittlig rateøkning på 2%. Gjennomsnitt for rateforbedringer i 2021 endte på 2%
  • Utbygging av Bay-13 hos Odfjell Terminals Houston ble besluttet. Dette vil øke kapasiteten med 32,000 cbm, til 411,758 cbm

Høydepunkter – 2021:

  • Skuffende nettoresultat på USD – 33 millioner, i hovedsak drevet av svake kjemikalietankmarkeder i vesten som påvirket resultatene i Odfjell Tankers. Samtidig var 2021 nok et år med forbedrede resultater i Odfjell Terminals
  • Aktivitet i regional trade i Asia ble avsluttet, og selskapet gjennomførte en planlagt exit fra gass-segmentet (via salg av to Ethylene LPG skip)
  • Fortsatt god operasjonell drift med solid sikkerhetsstatikk til tross for enda et år med pandemirelaterte utfordringer.

“2021 var enda et utfordrende og uforutsigbart år drevet av Covid-19-pandemien og et svakt CPP-marked. Vår operasjonelle drift er fremdeles solid til tross for disse utfordringene, og vi er også i forkant av våre ambisiøse planer om å redusere flåtens utslipp. Vi er ikke er fornøyd med å rapportere negative resultater for året som helhet, men ser positivt på den raskeforbedringen vi registrerte i fjerde kvartal. Dette er en indikator på sterke underliggende drivere i vårt marked. Normale sesongvariasjoner og en liten reduksjon i aktiviteten i starten av 2022 gjør at vi forventer å rapportere et litt svakere resultat for 1Q22’’, sa CEO Kristian Mørch.

Se vedlagt for rapport og presentasjon for 4Q21. Odfjell SE vil presentere resultatene i en direktesendt webcast kl 09:00 CET i morgen, 9. februar, etterfulgt av Q&A. Følg webcasten på https://www.odfjell.com/

Spørsmål kan stilles skriftlig under presentasjonen.

IR Contact:
Bjørn Kristian Røed, VP/Head of Corporate Analysis & IR
Tel: +47 40 91 98 68
E-mail: bkr@odfjell.com

Odfjell Gruppen er en ledende leverandør av sjøtransport og lagring av kjemikalier og annen flytende spesiallast. Odfjell har en flåte på rundt 90 skip som opereres både globalt og regionalt. Tankterminal-divisjonen omfatter fem tankterminaler og er tilknyttet et nettverk av ytterligere 11 tankterminaler, delvis eid av nærstående. Tankterminalene har strategisk beliggenhet i viktige knutepunkter for kjemikalieshipping. Odfjell Gruppen har hovedkontor i Bergen, Norge, og har 13 kontorer internasjonalt. Konsernet har ca. 2300 ansatte og hadde en omsetning på USD 939 millioner i 2020. Se mer på Odfjell.com.