Odfjell SE fjerde kvartal og foreløpig årsresultat: Betydelig fremgang i resultat på tross av et krevende marked


Odfjell SE legger i dag frem resultater for fjerde kvartal og foreløpig årsresultat for 2016. For året som helhet viser resultatene betydelig forbedring til tross for en utfordrende markedssituasjon. Selskapet fortsetter å styrke sin finansielle posisjon og har en positiv utvikling som følge av en rekke effektiviseringstiltak. 

Odfjell rapporterer et forventet netto årsresultat på USD 100 mill, en betydelig bedring sammenlignet med fjorårets resultat på USD -36 mill. Driftsresultatet (EBITDA) viser en økning fra USD 190 mill i 2015 til USD 238 mill i 2016. Kvartalsresultatene viser stabil drift, men lavere markedsaktivitet mot slutten av året gav et nettoresultat på USD 43 mill. inkludert kapitalgevinst og nedskrivninger. 

"Våre markeder er for tiden utfordrende, men vi fortsetter å styrke vår finansielle og operasjonelle posisjon. Basert på denne positive utviklingen lanserer vi nå vår nye strategi - "Odfjell-kompasset" - som skal lede selskapet inn i fremtiden", sier Kristian Mørch, CEO i Odfjell SE. 

Andre vesentlige poster: 

  • Iverksettelse av flåtefornyingsprogram for selskapets avanserte kjemikalietankskip
  • Odfjell Tankers EBITDA for fjerde kvartal: USD 36 mill (tredje kvartal: USD 48 mill)
  • Stabile kvartalsresultat for Odfjell Terminals, men noe redusert EBITDA grunnet økt vedlikehold og operasjonelle kostnader
  • Salget av Oman-terminalen i desember 2016 resulterte i USD 44 mill i kapitalgevinst. 
  • Forbedringene fortsetter for Odfjell Terminals Rotterdam 
  • Utstedelse av nytt usikret obligasjonslån på NOK 700 mill i januar 2017

Markedet forventes å være relativt balansert fremover, men på kort sikt forventer vi at spotratene fortsetter å være presset også i 2017. Odfjell forventer at fraktresultatene i første kvartal 2017 vil være tilsvarende som i fjerde kvartal 2016, eller marginalt bedre, og at resultatene for terminalene bedres i 2017 på grunn av økt inntjening fra terminalen i Rotterdam. 

Se vedlagt for resultatsrapport. Resultatene blir presentert av CEO Kristian Mørch og CFO/SVP Finance Terje Iversen kl. 14:00 i dag. Presentasjonen blir streamet på Odfjell.com under Investor Relations/Reports and Presentations

For mer informasjon:

Kristian Mørch
CEO, Odfjell SE
Tel: +47 55 27 00 00
E-mail: kristian.morch@odfjell.com

Terje Iversen
CFO/SVP Finance
Tel: +47 55 27 00 00 
E-mail: terje.iversen@odfjell.com 


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.