Odfjell SE fullfører exit fra gasstank-segmentet

Report this content

16. august 2021 inngikk Odfjell Gas Shipowning AS, et datterselskap 100% eid av Odfjell SE, en transaksjonsavtale med BW Epic Kosan Ltd. (BWEK) for salget av to LPG/etylenetankskip, Bow Guardian og Bow Gallant, begge bygget i Korea i 2008.

Kjøpsutbyttet vil være en kombinasjon av kontanter, som skal brukes til full nedbetaling av pantsatte lån på skipene, og utstedelse av 6,889,611 fritt overførbare aksjer i BWEK. Etter transaksjonen vil Odfjell eie 4,3% av aksjene i BWEK.

Transaksjonen forventes avsluttet innen 31. oktober 2021. I henhold til transaksjonsavtalen kan ytterligere 362,611 aksjer i BWEK overføres dersom visse betingelser blir oppfylt i løpet av en 18-måneders periode fra skipene ble levert.

Med denne transaksjonen avslutter Odfjell SE sin exit fra gass-segmentet. Aksjeposten i BWEK blir vurdert som en ikke-strategisk finansiell investering.

Transaksjonen forventes å gi et begrenset positivt bidrag til Odfjells P&L, og vil også ha en positiv innvirkning på selskapets balanse.

Contact:
Bjørn Kristian Røed, VP Corporate Analysis & IR
Tel: +47 40 91 98 68
E-mail: bkr@odfjell.com


Terje Iversen, CFO
Tel: +47 93 24 03 59
E-mail: terje.iversen@odfjell.com

Odfjell Gruppen er en ledende leverandør av sjøtransport og lagring av kjemikalier og annen flytende spesiallast. Odfjell har en flåte på rundt 90 skip som opereres både globalt og regionalt. Tankterminal-divisjonen omfatter fem tankterminaler og er tilknyttet et nettverk av ytterligere 11 tankterminaler, delvis eid av nærstående. Tankterminalene har strategisk beliggenhet i viktige knutepunkter for kjemikalieshipping. Odfjell Gruppen har hovedkontor i Bergen, Norge, og har 13 kontorer internasjonalt. Konsernet har ca. 2300 ansatte og hadde en omsetning på USD 939 millioner i 2020. Se mer på Odfjell.com.

 

Abonner