Odfjell SE har solgt sin indirekte eierandel i Exir Chemical Terminal

Odfjell SE har i dag solgt sin indirekte eierandel på 35% i Exir Chemical Terminal i Bandan Iman Khomeini-havnen til Oiltanking GmbH.  

Samlet kontantbeløp (for aksjer og aksjonærlån) mottatt av Odfjell SE i forbindelse med denne transaksjonen, er ca. USD 6 millioner. Transaksjonen vil gi en marginal positiv effekt i resultatregnskapet til Odfjell SE.

For mer informasjon:
Terje Iversen
CFO/SVP Finance, Odfjell SE
Tel: +47 55 27 00 00
E-mail: Terje.iversen@odfjell.com

Om oss

Odfjell-gruppen er et av verdens ledende shippingselskap innen transport og lagring av kjemikalier. Selskapets flåte består av rundt 80 skip, hovedsakelig registrert i Norge (NIS). Odfjell opererer over hele verden og transporterer rundt 600 ulike typer kjemikalier og annet flytende materiale. Disse er viktige bestanddeler for produksjon av utallige produkter - fra fotballer, bildeler og drikkeflasker til medisiner, maling og gjødsel. Odfjell har også eierandel i seks tankterminaler lokalisert i hhv. Belgia, USA, Sør-Korea og Kina. Terminalvirksomheten er også tilknyttet et nettverk i Sør-Amerika bestående av ytterligere 12 tankterminaler delvis eid av nærstående parter. Selskapet har rundt 2300 ansatte og avdelinger i 13 land, med hovedkontor i Bergen, Norge. Selskapet hadde en årlig brutto omsetning på USD 872 millioner i 2019. Les mer på Odfjell.com.

Abonner