Odfjell SE kjøper kjemikalietanker i rustfritt stål fra 2009


Odfjell SE har kjøpt M/T Argent Eyebright, bygget i november 2009 ved verftet Kitanihon Shipbuilding i Japan. 

M/T Argent Eyebright har 16 ståltanker i rustfritt stål, og vil være et godt tilskudd til Odfjells flåte av store kjemikalietankere i rustfritt stål. Kjøpet er i tråd med selskapets strategi for flåtefornyelse og -vekst. 

Skipet har vært på korttidsleie hos Odfjell Tankers siden januar 2017, og har en kjøpssum på USD 25,5 millioner. Skipet vil bli omdøpt og satt under NIS-flagg etter at transaksjonen er fullført i slutten av juni.

For mer informasjon: 
Anngun Dybsland
Manager Communications
E-mail: anngun.dybsland@odfjell.com 
Tel: +47 41 54 88 54

Om oss

Odfjell-gruppen er et av verdens ledende shippingselskap innen transport og lagring av kjemikalier. Selskapets flåte består av rundt 80 skip, hovedsakelig registrert i Norge (NIS). Odfjell opererer over hele verden og transporterer rundt 600 ulike typer kjemikalier og annet flytende materiale. Disse er viktige bestanddeler for produksjon av utallige produkter - fra fotballer, bildeler og drikkeflasker til medisiner, maling og gjødsel. Odfjell har også eierandel i fem tankterminaler lokalisert i hhv. Belgia, USA, Sør-Korea og Kina. Terminalvirksomheten er også tilknyttet et nettverk i Sør-Amerika bestående av ytterligere 12 tankterminaler delvis eid av nærstående parter. Selskapet har rundt 2300 ansatte og avdelinger i 13 land, med hovedkontor i Bergen, Norge. Selskapet hadde en årlig brutto omsetning på USD 872 millioner i 2019. Les mer på Odfjell.com.

Abonner