Odfjell SE selger eierandel av terminal i Jiangyin, Kina


børsmelding 8. mai 2018 informerte Odfjell SE (Odfjell) at Lindsay Goldberg (LG) vurderte salg av sin 49% eierandel i Odfjell Terminals BV.

LG har etter dette solgt sin andel av Odfjell Terminals i Nederland og USA, og gjennomfører i disse dager salg av sine eierandeler i Asia-terminalene.

I forbindelse med at LG selger sin andel i Odfjell Terminals (Jiangyin), har Odfjell besluttet å også selge sin eierandel av samme terminal. Odfjell bekrefter i dag at Odfjell Terminals Asia Holding Pte.Ltd. har gjennomført salget av sin indirekte 55% eierandel i Odfjell Terminals (Jiangyin) Co., Ltd. til Yangzijiang Shipbuilding (Holdings) Ltd. for omlag USD 46 millioner. Transaksjonen vil resultere i en kapitalgevinst (antatt bokført i tredje kvartal) og en estimert positiv kontantstrømeffekt til Odfjell på USD 21 millioner.

"Vi er glade for å ha gjennomført salget av Jiangyin-terminalen til det vi mener er en god verdivurdering. Det viser terminalens kvalitet og er et resultat av investeringer vi har gjort siden 2007. Dette salget er i tråd med vår strategi om å fokusere på terminaler der vi har administrativ kontroll, og investere i områder der vi kan høste synergier med Odfjell Tankers. Vi setter pris på samarbeidet vi har hatt med vår partner Jiangsu Garson Gas Co., Ltd., og ønsker dem og deres nye partner Yangzijiang Shipbuilding det beste for videreutviklingen av terminalen i årene fremover", sier Kristian Mørch, CEO i Odfjell.


Kontakt
:
Bjørn Kristian Røed, Manager Investor Relations & Research
Tel: +47 409 19 868
E-post: bkr@odfjell.com


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

Odfjell-gruppen er et av verdens ledende shippingselskap innen transport og lagring av kjemikalier. Selskapets flåte består av rundt 80 skip, hovedsakelig registrert i Norge (NIS). Odfjell opererer over hele verden og transporterer rundt 600 ulike typer kjemikalier og annet flytende materiale. Disse er viktige bestanddeler for produksjon av utallige produkter - fra fotballer, bildeler og drikkeflasker til medisiner, maling og gjødsel. Odfjell har også eierandel i seks tankterminaler lokalisert i hhv. Belgia, USA, Sør-Korea og Kina. Terminalvirksomheten er også tilknyttet et nettverk i Sør-Amerika bestående av ytterligere 13 tankterminaler delvis eid av nærstående parter. Selskapet har rundt 2300 ansatte og avdelinger i 14 land, med hovedkontor i Bergen, Norge. Selskapet hadde en årlig brutto omsetning på USD 851 millioner i 2018. Les mer på Odfjell.com.

Abonner