Odfjell SE selger sin andel i tank terminalen i Singapore


Odfjell SE meddeler at vårt joint venture selskap Odfjell Terminal B.V. (OTBV) har inngått en avtale med et fond styrt av Macquarie Infrastructure and Real Assets (MIRA) om å selge OTBVs eierandel på 50% i Oiltanking Odfjell Terminal Singapore Pte Ltd for omtrent USD 300 millioner. Avtalen indikerer en EV på omtrent USD 330 millioner for OTBVs andel i Singapore-terminalen.

Transaksjonen gir en nettogevinst for Odfjell SE på USD 135 millioner (Odfjell Ses andel). Transaksjonen vil være gjenstand for endelig godkjennelse fra myndigheter og er forventet i løpet av fjerde kvartal 2017.

Kristian Mørch, CEO i Odfjell SE og styreleder i Odfjell Terminals B.V. sier: "Vi er tilfreds med å ha konkludert på salget av vår andel i Singapore-terminalen til hva vi mener er en attraktiv pris og en bekreftelse på kvaliteten av våre investeringer i Singapore siden 2001."

Frank Erkelens, CEO i Odfjell Terminals B.V. sier: "Vi er godt fornøyd med samarbeidet vi har hatt med vår partner Oiltanking i Singapore, og ønsker de og deres nye partner MIRA videre suksess med å utvikle terminalens fulle potensiale. Salget er i tråd med vår strategi om å investere i vekstmuligheter i våre kjernemarkeder, som Houston og Rotterdam."

***

Odfjell Terminals B.V. er et joint venture-selskap mellom Odfjell SE (51%) og Lindsay Goldberg (49%) som sammen eier ni terminaler globalt, med en total lagringskapasitet på 3.5 millioner kubikk meter. Odfjell Terminals kjerneaktiviteter inkluderer lagring og distillasjon av flytende produkter.

Macquarie Infrastructure and Real Assets er en del av Macquarie Asset Management, asset management-divisjonen til Macquarie Group.  MIRA er verdens største forvalter av infrastruktur og har også en voksende portefølje innen eiendom, jordbruk og energi investeringer. MIRA forvalter eiendeler for totalt AUD 154.2 millarder (USD 118 milliarder) på vegne av pensjonsfond, statlige fond, forsikringsselskaper og andre investorer. På deres vegne, forvalter MIRA 50 fond globalt som er investert i 130 selskaper, 300 eiendommer og 4.5 millioner hektar jordbruk.

For mer informasjon:
Manager IR and Research: Bjørn Kristian Røed, tlf. 55 27 47 33, mob. 40 91 98 68, e-post: bkr@odfjell.com
CFO: Terje Iversen, tlf. 55 27 00 00, mob. 93 24 03 59, e-post: terje.iversen@odfjell.com
CEO: Kristian Mørch, tlf. 55 27 00 00, mob. 47 68 84 76, e-post: kristian.morch@odfjell.com
CEO Odfjell Terminals: Frank Erkelens, tlf. +31 10 295 47 07, e-post: frank.erkelens@odfjell.com

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

Odfjell-gruppen er et av verdens ledende shippingselskap innen transport og lagring av kjemikalier. Selskapets flåte består av rundt 80 skip, hovedsakelig registrert i Norge (NIS). Odfjell opererer over hele verden og transporterer rundt 600 ulike typer kjemikalier og annet flytende materiale. Disse er viktige bestanddeler for produksjon av utallige produkter - fra fotballer, bildeler og drikkeflasker til medisiner, maling og gjødsel. Odfjell har også eierandel i fem tankterminaler lokalisert i hhv. Belgia, USA, Sør-Korea og Kina. Terminalvirksomheten er også tilknyttet et nettverk i Sør-Amerika bestående av ytterligere 12 tankterminaler delvis eid av nærstående parter. Selskapet har rundt 2300 ansatte og avdelinger i 13 land, med hovedkontor i Bergen, Norge. Selskapet hadde en årlig brutto omsetning på USD 872 millioner i 2019. Les mer på Odfjell.com.

Abonner