Odfjell SE signerer endelig avtale for kjøp av fem kjemikalietankere i rustfritt stål og opprettelse av en felles pool med 15 x 25,000 dwt kjemikalietankere

Med henvisning til tidligere annonsert børsmelding 16. juni 2017, angående signert intensjonsavtale med Chemical Transportation Group, Inc. ("CTG") for kjøp av fem nybygg og opprettelse av en felles pool bestående av 15 x 25,000 dwt skip i rustfritt stål.

Vi meddeler at transaksjonen nå er endelig signert og gjennomført.

Odfjell SE vil få levert det første skipet 14. juli 2017 og de resterende 4 skipene vil bli levert i intervaller frem til mai 2018.

Vi forventer at de fem nybyggene og det nye pool samarbeidet vil bidra positivt til Odfjell SE's avkastning, samt styrke Odfjells posisjon og konkurranseevne i kjemikalietank markedet.

For mer informasjon:

Kristian Mørch
CEO, Odfjell SE
Tel: +47 47 68 84 76
E-mail: kristian.morch@odfjell.com

Terje Iversen
CFO, Odfjell SE
Tel: +47 93 24 03 59
E-mail: terje.iversen@odfjell.com

Abonner