Odfjell selger terminal i Rotterdam

Det vises til børsmeldingen 8. mai 2018, hvor Odfjell SE (Odfjell) melder at Lindsay Goldberg (LG) vurderer et salg av sin 49% eierandel i Odfjell Terminals BV (OTBV), samt at Odfjell i den forbindelse vil vurdere salg av OTBVs datterselskaper Odfjell Terminals Rotterdam (OTR) og Odfjell Terminals Maritiem (OTM).

Odfjell melder i dag at OTBV vil inngå avtale med Koole Terminals BV (Nederland) (Koole) for salg av sitt 100% eierskap i OTR og OTM. Salgssummen er USD 155 millioner etter estimerte transaksjonskostnader. Videre vil Koole kompensere OTBV for alle avtalte kapitalinnskudd i 2018 frem til transaksjonen avsluttes. Den planlagte transaksjonen vil ved sluttføring redusere Odfjell Terminals nettogjeld med rundt USD 35 millioner. Odfjell sin andel av forventet transaksjonsbeløp er estimert til USD 100 millioner og vil føre til et estimert bokført tap på USD 100 millioner. Transaksjonen vil være gjenstand for  høring blant ansatte, endelig dokumentasjon og godkjenning fra myndigheter.

Prosessen for LGs salg av gjenværende eierandel i OTBV pågår fortsatt.

"Dette er en milepæl for oss. Vi har jobbet hardt for å gjenopprette lønnsomheten i OTR de siste årene, og terminalen er nå klar for neste utviklingsstadie - noe som vil kreve betydelige investeringer. Vi er derfor glade for at Koole som potensiell kjøper har store ambisjoner for terminalen, og vi er sikre på Koole sin evne til å realisere det verdipotensialet som denne virksomheten representerer. Etter et salg av OTR vil Odfjell ha et nettverk av syv tankterminaler over hele verden. Vi er dedikert til vår tankterminalvirksomhet og vil arbeide for fortsatt  vekst i Odfjell Terminals i årene som kommer", sa Kristian Mørch, CEO i Odfjell.

"OTR er godt posisjonert for fremtiden med sin strategiske beliggenhet i Rotterdam havn, sin unike kapasitet, sikkerhet og sterke organisasjon. På vegne av Odfjell Terminals takker jeg alle OTRs interessenter for deres kontinuerlige støtte. Odfjell Terminals er fortsatt fokusert på å levere topp kvalitet på sikkerhet og service for våre kunder over hele vårt nettverk", sier Frank Erkelens, CEO i Odfjell Terminals BV.

For mer informasjon:
Konsernsjef Kristian Mørch, ph. +47 55 27 46 11, mob. 476 88 476, e-post: kristian.morch@odfjell.com

Finansdirektør Terje Iversen, ph. + 47 55 27 47 39, mob. +47 932 40 359, e-post: terje.iversen@odfjell.com

IR Bjørn Kristian Røed, ph. +47 55 27 47 33, mob. +47 409 19868, e-post: bkr@odfjell.com

CEO Odfjell Terminals Frank Erkelens, ph. +31 (0) 10 295 47 07, e-post: frank.erkelens@odfjell.com

Abonner