Offentligjøring av Odfjell SE`s første kvartals 2017 resultater

Odfjell SE vil offentliggjøre resultater for første kvartal 2017 torsdag 11. mai 2017. Resultatene vil bli publisert på Oslo Børs på newsweb.no og på odfjell.com.

En websending vil samtidig være tilgjengelig på odfjell.com (Investor Relations/Reports and Presentations). Websendingen vil bli holdt på engelsk.

IR kontakt: Tom A. Haugen, Vice President Finance
Tel: + 47 55 27 00 00
E-mail: tom.haugen@odfjell.com

Abonner