Offentligjøring av Odfjell SE`s første kvartals 2017 resultater

Odfjell SE vil offentliggjøre resultater for første kvartal 2017 torsdag 11. mai 2017. Resultatene vil bli publisert på Oslo Børs på newsweb.no og på odfjell.com.

En websending vil samtidig være tilgjengelig på odfjell.com (Investor Relations/Reports and Presentations). Websendingen vil bli holdt på engelsk.

IR kontakt: Tom A. Haugen, Vice President Finance
Tel: + 47 55 27 00 00
E-mail: tom.haugen@odfjell.com

Om oss

Odfjell-gruppen er et av verdens ledende shippingselskap innen transport og lagring av kjemikalier. Selskapets flåte består av rundt 80 skip, hovedsakelig registrert i Norge (NIS). Odfjell opererer over hele verden og transporterer rundt 600 ulike typer kjemikalier og annet flytende materiale. Disse er viktige bestanddeler for produksjon av utallige produkter - fra fotballer, bildeler og drikkeflasker til medisiner, maling og gjødsel. Odfjell har også eierandel i seks tankterminaler lokalisert i hhv. Belgia, USA, Sør-Korea og Kina. Terminalvirksomheten er også tilknyttet et nettverk i Sør-Amerika bestående av ytterligere 12 tankterminaler delvis eid av nærstående parter. Selskapet har rundt 2300 ansatte og avdelinger i 13 land, med hovedkontor i Bergen, Norge. Selskapet hadde en årlig brutto omsetning på USD 872 millioner i 2019. Les mer på Odfjell.com.

Abonner