Presentasjon av resultater for andre kvartal 2018

Odfjell SE vil offentliggjøre resultater for andre kvartal 2018 torsdag 23. august, etter handelsslutt på Oslo Børs. Resultatene vil bli publisert på Oslo Børs via newsweb.no og på odfjell.com.

I forbindelse med kvartalsrapporteringen vil selskapet presentere resultatene fredag 24. august kl. 09:30 på Felix Konferansesenter, Bryggetorget 3, Oslo, møterom 'Norden'. En live webcast vil samtidig være tilgjengelig på odfjell.com (Investors /Reports and presentastions) og Hegnar.no/TV (Kvartalspresentasjoner).

Presentasjonen vil bli holdt på engelsk.

Dersom du ønsker å delta på presentasjonen i Oslo, vennligst bekreft din deltagelse på e-post til investor.relations@odfjell.com

IR kontakt: Bjørn Kristian Røed, Manager Investor Relations & Research
Tel: + 47 55 27 47 33
E-mail: bkr@odfjell.com

 

Om oss

Odfjell-gruppen er et av verdens ledende shippingselskap innen transport og lagring av kjemikalier. Selskapets flåte består av rundt 80 skip, hovedsakelig registrert i Norge (NIS). Odfjell opererer over hele verden og transporterer rundt 600 ulike typer kjemikalier og annet flytende materiale. Disse er viktige bestanddeler for produksjon av utallige produkter - fra fotballer, bildeler og drikkeflasker til medisiner, maling og gjødsel. Odfjell har også eierandel i fem tankterminaler lokalisert i hhv. Belgia, USA, Sør-Korea og Kina. Terminalvirksomheten er også tilknyttet et nettverk i Sør-Amerika bestående av ytterligere 12 tankterminaler delvis eid av nærstående parter. Selskapet har rundt 2300 ansatte og avdelinger i 13 land, med hovedkontor i Bergen, Norge. Selskapet hadde en årlig brutto omsetning på USD 872 millioner i 2019. Les mer på Odfjell.com.

Abonner