Salg av eierandel i Rotterdam tank terminal er fullført

Det vises til børsmelding datert 2. juli 2018, hvor Odfjell SE meddelte at Odfjell Terminals har inngått en avtale med Koole Terminals BV (Nederland) om salg av sitt 100% eierskap i Odfjell Terminals Rotterdam (OTR). Salget vil generere USD 100 millioner til Odfjell.

Odfjell har i dag fullført salget av terminalen i Rotterdam.


For mer informasjon:

Bjørn Kristian Røed
Manager Investor Relations & Research
Tel: + 47 55 27 47 33
E-mail: bkr@odfjell.com

Om oss

Odfjell-gruppen er et av verdens ledende shippingselskap innen transport og lagring av kjemikalier. Selskapets flåte består av rundt 80 skip, hovedsakelig registrert i Norge (NIS). Odfjell opererer over hele verden og transporterer rundt 600 ulike typer kjemikalier og annet flytende materiale. Disse er viktige bestanddeler for produksjon av utallige produkter - fra fotballer, bildeler og drikkeflasker til medisiner, maling og gjødsel. Odfjell har også eierandel i fem tankterminaler lokalisert i hhv. Belgia, USA, Sør-Korea og Kina. Terminalvirksomheten er også tilknyttet et nettverk i Sør-Amerika bestående av ytterligere 12 tankterminaler delvis eid av nærstående parter. Selskapet har rundt 2300 ansatte og avdelinger i 13 land, med hovedkontor i Bergen, Norge. Selskapet hadde en årlig brutto omsetning på USD 872 millioner i 2019. Les mer på Odfjell.com.

Abonner