Vellykket gjennomføring av tap issues

Odfjell SE har gjennomført tap issues i to eksisterende usikrede obligasjoner. Obligasjonen som forfaller i juni 2022 med ISIN NO 0010796238 (ODF09) utvides med NOK 100 millioner, og obligasjonen som forfaller i september 2023 med ISIN 0010832181 utvides med NOK 200 millioner, totalt NOK 300 millioner.

Obligasjonene relatert til ODF09 vil bli utstedt under midlertidig ISIN NO 0010874308 inntil nødvendig dokumentasjon for listing er godkjent. Provenyet fra utstedelsen vil bli brukt til å refinansiere eksisterende lease finansiering og til selskapets generelle virksomhet.

Arctic Securities AS, DNB Markets and Pareto Securities AS var tilretteleggere for transaksjonen.

 

Ved spørsmål, vennligst ta kontakt med

Terje Iversen, CFO, Odfjell SE, +47 932 40 359, terje.iversen@odfjell.com 

Bjørn Kristian Røed, IR, Odfjell SE, +47 409 19 868, bkr@odfjell.com

Om oss

Odfjell-gruppen er et av verdens ledende shippingselskap innen transport og lagring av kjemikalier. Selskapets flåte består av rundt 80 skip, hovedsakelig registrert i Norge (NIS). Odfjell opererer over hele verden og transporterer rundt 600 ulike typer kjemikalier og annet flytende materiale. Disse er viktige bestanddeler for produksjon av utallige produkter - fra fotballer, bildeler og drikkeflasker til medisiner, maling og gjødsel. Odfjell har også eierandel i seks tankterminaler lokalisert i hhv. Belgia, USA, Sør-Korea og Kina. Terminalvirksomheten er også tilknyttet et nettverk i Sør-Amerika bestående av ytterligere 12 tankterminaler delvis eid av nærstående parter. Selskapet har rundt 2300 ansatte og avdelinger i 13 land, med hovedkontor i Bergen, Norge. Selskapet hadde en årlig brutto omsetning på USD 872 millioner i 2019. Les mer på Odfjell.com.

Abonner