Vellykket gjennomføring av tap issues

Report this content

Odfjell SE har gjennomført tap issues i to eksisterende usikrede obligasjoner. Obligasjonen som forfaller i juni 2022 med ISIN NO 0010796238 (ODF09) utvides med NOK 100 millioner, og obligasjonen som forfaller i september 2023 med ISIN 0010832181 utvides med NOK 200 millioner, totalt NOK 300 millioner.

Obligasjonene relatert til ODF09 vil bli utstedt under midlertidig ISIN NO 0010874308 inntil nødvendig dokumentasjon for listing er godkjent. Provenyet fra utstedelsen vil bli brukt til å refinansiere eksisterende lease finansiering og til selskapets generelle virksomhet.

Arctic Securities AS, DNB Markets and Pareto Securities AS var tilretteleggere for transaksjonen.

 

Ved spørsmål, vennligst ta kontakt med

Terje Iversen, CFO, Odfjell SE, +47 932 40 359, terje.iversen@odfjell.com 

Bjørn Kristian Røed, IR, Odfjell SE, +47 409 19 868, bkr@odfjell.com

Abonner