Aker Solutions største aksjonær i ODIM

(Hareid, 2. april 2009): Aker Solutions AS har kjøpt 33,0 prosent av aksjene i teknologiselskapet ODIM fra Aker ASA og Aker Invest II KS. Aker Solutions har kontaktet styret i ODIM og signalisert at de ønsker å starte en prosess for å identifisere synergier og felles strukturelle muligheter mellom ODIM og produkt- og teknologiselskaper i Aker Solutions.

– Vi regner med at vi om kort tid vil vite mer om hvilke muligheter det kan være snakk om. Styret i ODIM ønsker Aker Solutions velkommen som ny hovedaksjonær, og setter pris på at Aker og Aker Solutions på denne måten klargjør sine ambisjoner som eier, og at de tydelig signaliserer interesse for å være med å utvikle ODIM videre. Vi har merket oss at Aker Solutions ser for seg ODIM som et børsnotert selskap også fremover, og ser fram til videre dialog med vår nye hovedaksjonær, sier styremedlem Njål Sævik i ODIM ASA.

ODIM har over tid samarbeidet med flere Aker-selskaper, og selskapets produkter har inngått i en rekke prosjekter Aker står bak. I dag melder Aker Solutions at deres samarbeidsselskap med DOF, Aker DOF Deepwater (tidligere Aker DOF Supply), vurderer å chartre ett til to fartøy basert på ODIM Smart AHTS-teknologi for preset mooring. Høsten 2008 inngikk ODIM kontrakt med Aker Oilfield Services for levering av et komplett automatisert håndteringssystem for dypvanns installasjon. ODIM samarbeider også med Aker MH om utvikling av brønnintervensjon og lette boreoperasjoner.

– Dette er konkrete eksempler på hvordan våre produkter utfyller hverandre og ofte inngår i banebrytende totalleveranser til framsynte kunder i grensesnittet mellom offshore og maritime næringer. Vårt utgangspunkt er at vi kan finne nye forretningsmuligheter sammen med Aker Solutions, og at dette dermed kan styrke begge selskapene, sier konsernsjef Jogeir Romestrand i ODIM.

Aker Solutions AS har kjøpt 15 545 634 aksjer i ODIM til kurs 33 kroner per aksje. Etter salget eier Aker ASA 818 566 ODIM-aksjer, som tilsvarer en eierandel på 1,7 prosent av selskapet.

Om oss

ODIM is an international technology group that develops and sells automated handling solutions. These primarily consist of cablehandling systems and winches for use on offshore and naval vessels. The group is expanding strongly and has a leading position today in selected market niches such as seismic, subsea and offshore supply.