Aksjeopsjoner tildeles nyansatte i ODIM konsernet

(Hareid – 23. september 2009): I overensstemmelse med fullmakt fra generalforsamling av 4. desember 2007 har styret i ODIM ASA den 22. september tildelt aksjeopsjoner til de som er ansatt i ODIM konsernet i perioden etter forrige tildeling (april 2009) og fram til og med 14. september 2009.

Opsjoner tildelt 22. september 2009 gir rett til å erverve aksjer til kurs 32 kroner, som er sluttkursen på Oslo Børs på tildelingstidspunktet. Totalt er det per 22. september 2009 tildelt 2.365.280 opsjoner under det pågående aksjeopsjonprogrammet, noe som tilsvarer 5,02 % av aksjekapitalen per september 2009.

Om oss

ODIM is an international technology group that develops and sells automated handling solutions. These primarily consist of cablehandling systems and winches for use on offshore and naval vessels. The group is expanding strongly and has a leading position today in selected market niches such as seismic, subsea and offshore supply.