Anmodning om ekstraordinær generalforsamling i ODIM

(Hareid - 3. november 2009): ODIM har i dag mottatt brev fra en gruppe aksjonærer som med referanse til aksjeloven § 5-7 (2) anmoder om ekstraordinær generalforsamling med sikte på å velge et nytt styre i ODIM.

De to aksjonærene (Verdipapirfondet Handelsbanken Norge og Sabaro Investment Ltd) er representert av Frode Aschim. Aksjonærene representerer 5,4 prosent av aksjekapitalen i ODIM. Anmodningen og foreslått løsning er imidlertid støttet av en rekke større aksjonærer som til sammen representerer rundt 30 prosent av den totale aksjekapitalen i ODIM. Brevet fra aksjonærgruppen er vedlagt.

Dokumenter og linker