Anmodning om ekstraordinær generalforsamling i ODIM

(Hareid - 3. november 2009): ODIM har i dag mottatt brev fra en gruppe aksjonærer som med referanse til aksjeloven § 5-7 (2) anmoder om ekstraordinær generalforsamling med sikte på å velge et nytt styre i ODIM.

De to aksjonærene (Verdipapirfondet Handelsbanken Norge og Sabaro Investment Ltd) er representert av Frode Aschim. Aksjonærene representerer 5,4 prosent av aksjekapitalen i ODIM. Anmodningen og foreslått løsning er imidlertid støttet av en rekke større aksjonærer som til sammen representerer rundt 30 prosent av den totale aksjekapitalen i ODIM. Brevet fra aksjonærgruppen er vedlagt.

Om oss

ODIM is an international technology group that develops and sells automated handling solutions. These primarily consist of cablehandling systems and winches for use on offshore and naval vessels. The group is expanding strongly and has a leading position today in selected market niches such as seismic, subsea and offshore supply.

Dokumenter og linker