Bedret drift i utfordrende marked

(Hareid, 26. februar 2010): Omsetningen i fjerde kvartal endte på 417,6 millioner kroner, ned 37,9 prosent fra tilsvarende kvartal i fjor. EBITDA ble 39,2 millioner kroner, sammenlignet med 128,7 millioner kroner i fjerde kvartal 2008. Korrigert for engangskostnader på til sammen 13 millioner kroner i kvartalet, endte EBITDA-marginen på 12,5 prosent, som er 6,6 prosentpoeng lavere enn tilsvarende kvartal i 2008.

Marginen ble negativt påvirket av et utfordrende marked og et lavere aktivitetsnivå. I tillegg ble marginen påvirket av en endring i produktsammensetningen og økt salgs- og markedsføringsinnsats. ODIM gjennomførte også driftsmessige tiltak i løpet av fjerde kvartal, og forbedret gjennomføringen av krevende prosjekter. Samtidig ble kjernekompetanse og overskuddskapasitet opprettholdt. Ordreinngangen i konsernet utgjorde 138 millioner kroner i fjerde kvartal, noe som gir en ordrereserve på 1. 002 millioner kroner ved utgangen av 2008. - Jeg er fornøyd med at ODIM i fjerde kvartal har levert et unikt system for undervannsinstallasjon. Denne systemleveransen vil kunne bane veien for mange spennende leveranser innen forretningsområdet Deepwater and Subsea Installation i tiden fremover. Jeg er også fornøyd med den omstillingsevnen som ansatte i organisasjonen har utvist i en utfordrende tid, noe som har gitt en bedring i driftsmarginen i forhold til foregående kvartal, sier fungerende konsernsjef Arild Hatløy. - ODIM står overfor flere utfordringer i 2010, men vi ser nå klare tegn til markedsbedring. Jobb nummer én blir derfor å øke ordreinngangen. Dersom Rolls-Royce når frem med sitt bud, vil ODIM gjennom tilgang til det verdensomspennende markedsnettverket helt klart være i en enda bedre posisjon til å klare dette, sier Hatløy.

Dokumenter og linker