Bedret drift i utfordrende marked

(Hareid, 26. februar 2010): Omsetningen i fjerde kvartal endte på 417,6 millioner kroner, ned 37,9 prosent fra tilsvarende kvartal i fjor. EBITDA ble 39,2 millioner kroner, sammenlignet med 128,7 millioner kroner i fjerde kvartal 2008. Korrigert for engangskostnader på til sammen 13 millioner kroner i kvartalet, endte EBITDA-marginen på 12,5 prosent, som er 6,6 prosentpoeng lavere enn tilsvarende kvartal i 2008.

Marginen ble negativt påvirket av et utfordrende marked og et lavere aktivitetsnivå. I tillegg ble marginen påvirket av en endring i produktsammensetningen og økt salgs- og markedsføringsinnsats. ODIM gjennomførte også driftsmessige tiltak i løpet av fjerde kvartal, og forbedret gjennomføringen av krevende prosjekter. Samtidig ble kjernekompetanse og overskuddskapasitet opprettholdt. Ordreinngangen i konsernet utgjorde 138 millioner kroner i fjerde kvartal, noe som gir en ordrereserve på 1. 002 millioner kroner ved utgangen av 2008. - Jeg er fornøyd med at ODIM i fjerde kvartal har levert et unikt system for undervannsinstallasjon. Denne systemleveransen vil kunne bane veien for mange spennende leveranser innen forretningsområdet Deepwater and Subsea Installation i tiden fremover. Jeg er også fornøyd med den omstillingsevnen som ansatte i organisasjonen har utvist i en utfordrende tid, noe som har gitt en bedring i driftsmarginen i forhold til foregående kvartal, sier fungerende konsernsjef Arild Hatløy. - ODIM står overfor flere utfordringer i 2010, men vi ser nå klare tegn til markedsbedring. Jobb nummer én blir derfor å øke ordreinngangen. Dersom Rolls-Royce når frem med sitt bud, vil ODIM gjennom tilgang til det verdensomspennende markedsnettverket helt klart være i en enda bedre posisjon til å klare dette, sier Hatløy.

Om oss

ODIM is an international technology group that develops and sells automated handling solutions. These primarily consist of cablehandling systems and winches for use on offshore and naval vessels. The group is expanding strongly and has a leading position today in selected market niches such as seismic, subsea and offshore supply.

Dokumenter og linker