Gjennombrudd for ODIM Smart AHTS™

(Hareid, 10. juni 2009): ODIM har i dag gleden av å kunne meddele at selskapet har inngått en kontrakt med Havyard for levering av det banebrytende ankerhåndteringskonseptet – ODIM Smart AHTS™. Avtalen gjelder levering av et komplett ODIM Smart AHTS™ system av en verdi på om lag 320 millioner kroner, med opsjon på ytterligere ett tilsvarende system. Systemet skal leveres i løpet av 2010.

ODIM har med ODIM Smart AHTS™ satt fokus på å utvikle en ankerhåndteringsløsning som er mer effektiv enn konkurrerende løsninger. Konseptet representerer betydelige kostnadsinnsparinger, økt sikkerhetsnivå og betydelige miljøbesparelser både for rederi, riggoperatør og oljeselskap. - Vi anser dette som et gjennombrudd for ODIM Smart AHTS™. Dette unike systemet adresserer oljeselskapenes behov for kostnadseffektive løsninger for framtidens lete- og produksjonsboring etter olje og gass. Konseptet gir betydelige effektivitetsgevinster i ankerhåndteringsoperasjoner samtidig som det øker sikkerheten for mannskapet om bord. I tillegg reduseres utslipp av både CO2 og NOX betydelig, sier konsernsjef Jogeir Romestrand i ODIM. I ODIM Smart AHTS™-konseptet er tradisjonelle ankerhåndteringsvinsjer erstattet av ODIM CTCU®-dypvannsteknologi, som sammen med et komplett vinsjsystem kan håndtere og installere det en borerigg trenger for sikker og hurtig oppankring på alle dyp og farvann. Nye og effektive forankringsmetoder medfører et betydelig redusert forbruk av drivstoff for boreriggen. ODIM CTCU®-løsningen (250 tonn) kan også utføre kompliserte dypvannsinstallasjoner av havbunnsmoduler. Grundige markedsundersøkelser ODIM har gjort i samarbeid med internasjonale oljeselskaper, operatørselskaper og andre sentrale aktører viser at det finnes et stort markedspotensiale for preset forankring av borerigger med fibertau. Det gjelder på norsk og europeisk sokkel, i Brasil, Meksikogulfen, Vest-Afrika og i Asia. ODIM Smart AHTS™-konseptet er spesielt tilpasset dette markedet. Kontrakten har finansieringsforbehold samt forbehold om endelig styregodkjennelse.

Multimedia

Multimedia