Njål Sævik innstilt som ny styreformann i ODIM

(Hareid - 25. september 2009): Valgkomiteen for ODIM ASA har i sitt forslag til nytt styre i ODIM ASA nominert Njål Sævik som ny styreformann, og Anders Almestad og Lars P. Eikeland fra Rolls-Royce Marine AS som nye styremedlemmer. Generalforsamlingen i ODIM skal velge nytt styre i ekstraordinær generalforsamling den 2. oktober 2009.

Med bakgrunn i at Rolls-Royce Marine AS per i dag eier 33% av aksjene i ODIM ASA, ønsker selskapet å ha to medlemmer av styret samt ett medlem av valgkomiteen. Dagens styreformann Karl Erik Kjelstad (Executive Vice President, Aker Solutions ASA) og styremedlem Leif Borge (CFO, Aker Solutions ASA), har meddelt at de ønsker å gå ut av styret. Øvrige aksjonærvalgte styremedlemmer ønsker å fortsette. Valgkomiteen forslår at Anders Almestad (President Offshore, Rolls-Royce Marine AS) og Lars P. Eikeland (Senior Vice President, Finance & Strategic Planning – Offshore, Rolls-Royce Marine AS) velges som nye styremedlemmer. Dagens styremedlem, Njål Sævik, foreslås som styrets formann frem til neste generalforsamling. Dagens styremedlem, Kristin Krohn Devold, foreslås som styrets nestformann frem til neste ordinære generalforsamling. Valgkomiteens forslag til nytt styre i ODIM ASA er da: Njål Sævik (styreformann) Kristin Krohn Devold (nestformann) Rebekka Glasser Herlofsen Anders Almestad (ny) Lars P. Eikeland (ny) Jo-Helge Dimmen (ansattrepresentant) Sveinulf Øydne (ansattrepresentant) Øyvind Bunes (ansattrepresentant) Medlem av valgkomiteen Kjell Inge Røkke har meddelt at han ønsker å gå ut av valgkomiteen. Øvrige medlemmer ønsker å fortsette. Valgkomiteens forslag til medlemmer av valgkomiteen er da: Leif Arne Langøy (leder) Inge Dragsund Anders Almestad (ny)

Om oss

ODIM is an international technology group that develops and sells automated handling solutions. These primarily consist of cablehandling systems and winches for use on offshore and naval vessels. The group is expanding strongly and has a leading position today in selected market niches such as seismic, subsea and offshore supply.