Ny tildeling av aksjeopsjoner for ansatte i ODIM konsernet

(Hareid – 3. april 2009): I overensstemmelse med fullmakt fra generalforsamling av 4. desember 2007 har styret i ODIM ASA gjennomført ny fordeling av opsjoner i et opsjonsprogram for ansatte i ODIM. Ordningen er ment å være en del av et insentivprogram for ansatte i ODIM.

Aksjeopsjonsordningen for ansatte er et ledd i å styrke bedriftskulturen i konsernet. Ordningen skal sikre kontinuitet og en motivert organisasjon som ønsker å videreutvikle og sikre egen arbeidsplass. Ordningen er et viktig instrument for å fortsatt bidra til å skape aksjonærverdier gjennom vekst og forbedringsprosesser i organisasjonen. Aksjeopsjonsprogrammet er også ment å bidra til å tiltrekke seg nye ansatte i tillegg til å beholde nåværende ansatte.

Dette er et program som går over 3 år (2008, 2009 og 2010), med en årlig tildeling på ca 2,5% av aksjekapitalen. Opsjoner som tildeles ved hvert tildelingstidspunkt kan utøves med 50 % tidligst ett år etter tildelingen og resterende 50 % tidligst to år etter tildelingen. Aksjeopsjoner som ikke er utøvd senest 2 ½ år etter tildeling bortfaller. Opsjoner tildelt 2. april 2009 gir rett til å erverve aksjer til kurs 29,30 kroner, som er sluttkursen på Oslo Børs på tildelingstidspunktet.

Totalt ble det 2. april 2009 tildelt 1.185.980 opsjoner fordelt på 744 ansatte i ODIM konsernet.

Følgende primærinnsidere er tildelt opsjoner (ny beholdning aksjer og opsjoner i parentes):

Jogeir Romestrand og nærstående 11.000 opsjoner (720.112 aksjer, 24.500 opsjoner)
Arild Hatløy 8.000 opsjoner (111.528 aksjer, 17.300 opsjoner)
Kjetil Leine 8.000 opsjoner (0 aksjer, 17.300 opsjoner)
Torgeir Haugan 8.000 opsjoner (0 aksjer, 17.300 opsjoner)
Andrew Roy 8.000 opsjoner (109.000 aksjer, 17.300 opsjoner)
Håvard Haanes 8.000 opsjoner (189.844 aksjer, 14.300 opsjoner)
Per Ingeberg 8.000 opsjoner (50.280 aksjer, 14.300 opsjoner)
Øyvind Olsen 8.000 opsjoner (2.400 aksjer, 14.300 opsjoner)
Idar Hatløy 8.000 opsjoner (50.192 aksjer, 14.300 opsjoner)
Bjørn Roger Andersen 8.000 opsjoner (0 aksjer, 11.150 opsjoner)
Ståle Hoff 4.500 opsjoner (0 aksjer, 4.500 opsjoner)
Jon Olav Kopperstad 4.500 opsjoner (0 aksjer, 8.700 opsjoner)
Øyvind Bunes 4.500 opsjoner (4.000 aksjer, 8.700 opsjoner)
Harald Johnsen 1.500 opsjoner (0 aksjer, 2.600 opsjoner)
Astri Karin Bjørnevik 3.000 opsjoner (0 aksjer, 5.200 opsjoner)
Hans Christian Valen 4.500 opsjoner (0 aksjer, 8.700 opsjoner)
Roger Kornberg 4.500 opsjoner (0 aksjer, 8.700 opsjoner)
Terje Erstad 4.500 opsjoner (2.000 aksjer og 8.700 opsjoner)

Om oss

ODIM is an international technology group that develops and sells automated handling solutions. These primarily consist of cablehandling systems and winches for use on offshore and naval vessels. The group is expanding strongly and has a leading position today in selected market niches such as seismic, subsea and offshore supply.