ODIM er Årets nyskaper

(Hareid, 18. mars 2009): ODIM er kåret til Årets nyskaper 2008 - en næringslivspris for Nordvestlandet. Dette ble offentliggjort onsdag kveld under en tilstelling i Ålesund. Konsernsjef Jogeir Romestrand ble tildelt prisen av jurymedlem og industribygger Idar Ulstein.

- ODIM er en nyskapende bedrift som bidrar til positiv utvikling av landsdelen. Med det banebrytende ankerhåndteringskonseptet ODIM SMART AHTS™ har ODIM lansert en løsning som demonstrerer nyskapingsevne og en helt klar miljø- og klimaprofil, sier juryleder Målfrid Linde.

ODIM ble valgt blant fem sterke finalister som har blitt behørig presentert i Sunnmørsposten de siste ukene. Det er avisens lesere som har kommet med forslag til kandidater til prisen, mens en jury har foretatt en helhetsvurdering av kandidatene med vekt på innovasjon og miljø. Juryen består av industribygger Idar Ulstein, professor Annik Magerholm Fet og representanter fra Nordea, Sparebanken Møre, Sparebank1 SMN, Ålesund Handelsforening/Ålesund Handelskammer og Sunnmørsposten.

– Det var ingen enkel avgjørelse å ta ettersom de alle var sterke kandidater, sier jurymedlem Idar Ulstein.

Jogeir Romestrand satte stor pris på anerkjennelsen, og la vekt på den dype kunnskapen blant de ansatte i ODIM når han takket for utmerkelsen.

- Det er inspirerende å bli kåret til Årets nyskaper i det året ODIM fyller 35 år. Det ligger i genene til alle i ODIM å utvikle egne lure løsninger, og ikke kopier av konkurrentenes produkter. Denne enkle, men effektive strategien som ble valgt i oppstarten av ODIM, har vi tatt med oss frem til i dag. At vi nå har fått tittelen Årets nyskaper øker skapergleden og fyrer opp under konkurranseinstinktet vårt, sier Jogeir Romestrand.

ODIM Smart AHTS™ er en ankerhåndteringsløsning som er tre ganger så effektiv som konkurrerende løsninger i dag; både når det gjelder kapasitet, økonomi, sikkerhet og miljø. Dette er et komplett automatisert håndteringssystem for ankerhåndtering som adresserer oljeselskapenes behov for kostnadseffektive løsninger for framtidens lete- og produksjonsboring etter olje og gass. Konseptet gir betydelige effektivitetsgevinster i ankerhåndteringsoperasjoner samtidig som det øker sikkerheten for mannskapet ombord. I tillegg reduseres utslipp av både CO2 og NOx betydelig.

ODIM Smart AHTS™ bidrar til nye og effektive forankringsmetoder som medfører et betydelig redusert forbruk av drivstoff for borerigger. Regnet bare for en rigg i løpet av ett år kan dette bety en økt verdiskapning på mellom 200 og 300 millioner norske kroner, og reduserte utslipp av miljøgasser på opp til 50.000 til 100.000 tonn CO2 og 1.000 til 2.000 tonn NOx. Det reduserte CO2-utslippet tilsvarer utslippet til omlag 15.000 til 30.000 biler per år.

- Grunnen til at ODIM ble nominert i utgangspunktet er at ODIM har jobbet mye med miljøbesparelser på produksjonsnivå og produktnivå, altså hvordan spare miljøet i produksjonsprosessene og også når man bruker ODIM sine produkt og system. ODIM evner å se nye muligheter som sparer miljøet, sier jurymedlem Annik Magerholm Fet. Hun la også vekt på at juryen har observert et økt fokus hos ODIM når det kommer til miljø og klimautslipp de siste årene.

- I nedgangstider er det viktig å tenke nytt, og vi ønsker å framheve den sunnmørske gründertradisjonen. Det foregår mye godt utviklingsarbeid i bedrifter på Sunnmøre og Nordvestlandet som trenger å løftes fram i lyset, sier juryleder Målfrid Linde.

Billedtekst:
Prisvinner ODIM representert ved konsernsjef Jogeir Romestrand fikk utdelt en skulptur utformet av Ålesundskunstneren Terje Fagermo i samarbeid med Gullsmed Helge Rønneberg Mjelva, Ålesund. Her står Jogeir (til venstre) sammen med juryleder Målfrid Linde og jurymedlem Idar Ulstein på prisutdelingen på Color Line Stadion i Ålesund onsdag kveld.

Om oss

ODIM is an international technology group that develops and sells automated handling solutions. These primarily consist of cablehandling systems and winches for use on offshore and naval vessels. The group is expanding strongly and has a leading position today in selected market niches such as seismic, subsea and offshore supply.

Multimedia

Multimedia