ODIM foreslår utbytte

(Hareid, 24. mars 2009): Styret i ODIM ASA har i styremøte den 23. mars 2009 besluttet å foreslå for generalforsamlingen et utbytte på NOK 2,00 per aksje for regnskapsåret 2008. Generalforsamlingen avholdes 25. mai 2009.

I fjorårets årsberetning fra styret ble det opplyst at styret i fremtiden i større grad ville ta mulighetene for utbytte opp til vurdering, samt at en eventuell utbetaling av utbytte til aksjonærene ville bli vurdert etter avlegging av regnskapet for 2008.

I grunnlaget for styrebeslutningen ligger en totalvurdering av selskapets finansielle posisjon inkludert forventet kontantstrømutvikling, investeringsplaner, finansieringsbehov og hensynet til en hensiktsmessig finansiell fleksibilitet.

Under forutsetning av at generalforsamlingen godkjenner forslaget vil aksjene noteres eksklusiv utbytte fra og med 26. mai 2009.

Om oss

ODIM is an international technology group that develops and sells automated handling solutions. These primarily consist of cablehandling systems and winches for use on offshore and naval vessels. The group is expanding strongly and has a leading position today in selected market niches such as seismic, subsea and offshore supply.