ODIM lanserer banebrytende ankerhåndteringsløsning

(Hareid, 26. februar 2009): ODIM lanserer i dag det banebrytende ankerhåndteringskonseptet – ODIM Smart AHTS™. Dette er en ankerhåndteringsløsning som er tre ganger så effektiv som konkurrerende løsninger i dag; både når det gjelder kapasitet, økonomi, sikkerhet og miljø.

ODIM har i utviklingsfasen samarbeidet med STX Europe, og samarbeidsprosjektet har fått tittelen ”One Ship – One Trip™”. Gjennom utviklingsprosjektet “One Ship – One Trip” har samarbeidspartnerne hatt en aktiv dialog med ledende internasjonale oljeselskaper som Shell, BP, Petrobras, StatoilHydro og Aker Exploration, og avdekket et økende behov for kostnadsbesparende neste generasjons ankerhåndteringsfartøy.

- ODIM Smart AHTS™ er et komplett automatisert håndteringssystem for ankerhåndtering som adresserer oljeselskapenes behov for kostnadseffektive løsninger for framtidens lete- og produksjonsboring etter olje og gass. Konseptet gir betydelige effektivitetsgevinster i ankerhåndteringsoperasjoner samtidig som det øker sikkerheten for mannskapet om bord. I tillegg reduseres utslipp av både CO2 og NOx betydelig, sier konsernsjef Jogeir Romestrand i ODIM.

I ODIM Smart AHTS™-konseptet er tradisjonelle ankerhåndteringsvinsjer erstattet av ODIM CTCU®-dypvannsteknologi, som sammen med et komplett vinsjsystem kan håndtere og installere alt det en borerigg trenger for sikker og hurtig oppankring på alle dyp og farvann. Nye og effektive forankringsmetoder medfører et betydelig redusert forbruk av drivstoff for boreriggen. ODIM CTCU®-løsningen kan også utføre kompliserte dypvannsinstallasjoner av havbunnsmoduler.

Regnet bare for en rigg i løpet av ett år kan dette bety en økt verdiskapning på mellom 200 og 300 millioner norske kroner, og reduserte utslipp av miljøgasser på opp til 50.000 til 100.000 tonn CO2 og 1.000 til 2.000 tonn NOx. Det reduserte CO2-utslippet tilsvarer utslippet til omlag 15.000 til 30.000 norske biler per år.

- ODIMs grensesprengende ankerhåndteringskonsept bringer arbeidet med krevende ankerhåndteringsoperasjoner på både grunt og dypt vann mange steg fremover. Interessen i markedet er stor. Det langsiktige markedspotensialet for ankerhåndteringsfartøyer innebærer et behov for om lag 20 ODIM Smart AHTS™ mot 2015, avslutter Jogeir Romestrand.

ODIM Smart AHTS™: Patent pending

Multimedia

Multimedia