ODIM tildeles offshore supply kontrakt til 23 millioner kroner

(Hareid, 5. februar 2010): ODIM er i dag tildelt en kontrakt av ”K” Line Offshore AS til en verdi av 23 millioner kroner for automatisert håndteringsutstyr.

I følge kontrakten skal ODIM levere to automatiserte håndteringssystemer for fjernstyrte undervannsfartøyer (ROV), eller overhead ODIM LARS (launch and recovery system). Systemene skal leveres i henholdsvis tredje og fjerde kvartal 2010 til to store ankerhåndteringsfartøy av typen AH12 som bygges ved STX Norway Offshore (Langsten). Med 62 solgte ODIM LARS for ROV-håndtering er ODIM LARS etablert som en industristandard på nye offshore-fartøyer. Systemet håndterer fjernstyrte undervannsfartøy som brukes på ned til 4.000 meters dyp. ODIM har tidligere inngått kontrakt med ”K” LINE OFFSHORE om levering av ODIM AHF (Anchor Handling Frame) og tromler for opplagring av tau til de samme fartøyene. ”K” LINE OFFSHORE er et rederi som ble etablert i 2007 med hovedkontor i Arendal. Selskapet er eid av det japanske shipping selskapet Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd.(“K” Line) sammen med ADS Offshore AS (ADS).