ODIM tildeles oseanografi- og dypvannskontrakt til 44 millioner kroner

(Hareid, 30. november 2009): ODIM er tildelt en kontrakt for leveranse av et komplett håndteringssystem til et oseanografi fartøy, inkludert dypvannsteknologien ODIM CTCU. Kontrakten, som har en verdi på om lag 44 millioner kroner, er inngått med kinesiske Wuchang Shipyard. Sluttbruker er Institute of Oceanology, Chinese Academy of Sciences (IOCAS) i Kina.

I tillegg til en ODIM Compact CTCU (Cable Traction Control Unit) med en løftekapasitet på 20 tonn inkluderer leveransen dekksutstyr, overbordsystemer og tilhørende styringssystem. Systemet skal leveres i desember 2010. Selskapet har over 20 års erfaring som leverandør av komplett dekksutstyr og utenbordssystemer for alle typer forskningsfartøyer i hele verden. ODIM Compact CTCU er en mindre ODIM CTCU som kan benyttes som en del av komplette oseanografi systemer. Dette er den tredje ODIM Compact CTCU selskapet leverer til oseanografi-markedet. - Vi har arbeidet målrettet med denne kunden over lang tid i nært samarbeid med ODIMs salgsapparat i Asia, sier Jan Kjærstad, salgssjef for Oceanographic segmentet i Norge. - Det er svært gledelig at vi nå har inngått kontrakt med Wuchang Shipyard for leveransen til IOCAS, og ikke minst er det strategisk viktig for oss å befeste vår posisjon også innen dette segmentet, sier Sit Kok Lee, direktør Sales & Marketing Asia.