ODIM tildeles subsea- og dypvannskontrakt til 74 millioner kroner

(Hareid, 6. mai 2008): ODIMs segment for Subsea & Deepwater Installation er i dag tildelt en kontrakt av Havila Ships AS til en verdi av 74 millioner kroner for automatisert håndteringsutstyr.

Ifølge kontrakten skal ODIM levere en aktiv hiv kompensert kran med en løftekapasitet på 150 tonn. At kranen er aktiv hiv kompensert vil si at systemet kompenserer for fartøyets bevegelser i bølger. Det betyr at det operative værvinduet for kunden kan utvides og sikkerheten økes. I tillegg til kranen skal ODIM levere til sammen fire automatiserte håndteringssystemer for fjernstyrte undervannsfartøyer (ROV), eller ODIM LARS™ (launch and recovery system). Systemene skal leveres i 2009 og 2010.

- Denne kontrakten representerer et hyggelig gjennombrudd for ODIM ABAS’ 150 tonns aktiv hiv kompenserte kraner. I tillegg er kontrakten en stadfestelse av ODIM’s sterke posisjon innen automatiserte håndteringssystemer for fjernstyrte undervannsfartøyer (ROV), sier Bjørn Roppen, direktør for Subsea & Deepwater Installation – Europe, i en kommentar.

- ODIM LARS™ har gjennom en rekke leveranser til krevende offshorekunder vist god kapabilitet, stabilitet og pålitelighet, og det er gledelig å slå fast at etablerte kunder kommer tilbake og kjøper flere systemer, sier Kjetil Leine, chief operating officer i ODIM.

- Våre løsninger er utviklet for å gjøre våre kunder mer effektive i sin operasjon, og vi har ambisjoner om å gi alle kunder et mer komplett tilbud. Derfor integrerer vi flere produkter i våre løsninger, blant annet spesialkraner til offshorefartøy. Leine understreker at tilgang til offshorekraner for å komplettere systemleveransene derfor var en viktig begrunnelse for oppkjøpet av ABAS Crane (nå ODIM ABAS) i fjor høst.

Om oss

ODIM is an international technology group that develops and sells automated handling solutions. These primarily consist of cablehandling systems and winches for use on offshore and naval vessels. The group is expanding strongly and has a leading position today in selected market niches such as seismic, subsea and offshore supply.