Offshore Supply kontrakter verdt 38 millioner kroner

(Hareid, 19. desember 2008): ODIM har undertegnet Offshore Supply kontrakter til en samlet verdi på 38 millioner kroner. Leveringen omfatter blant annet to ODIM AHF til K-line som bygger ved STX Norway Offshore (Langsten), og en ODIM LARS til en internasjonal subsea kunde. Systemene skal leveres fra slutten av 2009 og innen utgangen av 2010.

ODIM AHF (Anchor Handling Frame) er en unik løsning som forenkler, effektiviserer og øker sikkerheten ved arbeid på bakdekket til et ankerhåndteringsfartøy. Blant annet reduserer ODIM AHF maksimumsbelasningen på ankerhåndteringsvinsjen med mer enn 50 % når rigganker skal trekkes over hekkrullen.

ODIM arbeider med flere unike og komplette løsninger som tilfredsstiller kravene til økt sikkerhet for mannskap og materiell, økt effektivitet, lavere CO2-utslipp, og høyere utnyttelsesgrad av offshore service fartøy.

- Oljeselskapene stiller nye og strengere krav til sikkerhet. Dette tvinger frem nye håndteringsløsninger hvor de mest farefylte oppgavene kan fjernstyres og automatiseres. ODIM var tidlig ute med slike løsninger, og med 17 solgte ODIM AHF har vi etablert en industristandard på moderne ankerhånderings fartøy, sier Jon Olav Kopperstad, direktør for Offshore Supply i ODIM.

ODIM LARS (Launch and Recovery system) er et automatisert håndteringssystem for å håndtere fjernstyrte undervannsfartøy (ROV) som skal brukes på ned mot 4.000 meters dyp.
- Med 56 solgte ODIM LARS har vi sikret oss en solid posisjon innen den mest krevende og avanserte delen av markedet. Avhengig av fartøytype og størrelse har mange tradisjonelle Launch and Recovery system en begrensning på å arbeide i dårlig vær. ODIM LARS™ kan med sin aktive hiv-kompensering operere under svært tøffe værforhold, og tilbakemeldinger fra kunder viser at ODIM LARS øker antall operative arbeidsdager betraktelig, avslutter Kopperstad.

Om oss

ODIM is an international technology group that develops and sells automated handling solutions. These primarily consist of cablehandling systems and winches for use on offshore and naval vessels. The group is expanding strongly and has a leading position today in selected market niches such as seismic, subsea and offshore supply.

Multimedia

Multimedia