Rekordresultat – Holder stø kurs i krevende farvann

(Hareid, 26. februar 2009): Den positive utviklingen til ODIM fortsatte i fjerde kvartal 2008 ved at aktiviteten innen offshore sektoren forble på et høyt nivå, og både omsetning og driftsresultat før skatt, avskrivninger og amortisering (EBITDA) nådde nye rekordnivåer.

Omsetningen i fjerde kvartal endte på 672,5 millioner kroner, opp med 40,9 prosent fra tilsvarende kvartal i fjor. EBITDA ble 128,7 millioner kroner, en økning på 50,9 prosent fra fjerde kvartal 2007. EBITDA-marginen steg til 19,1 prosent i fjerde kvartal som er 1,2 prosentpoeng høyere enn tilsvarende kvartal i fjor, og marginalt under rekordnivået i tredje kvartal 2008.

Ordrereserven utgjorde 2,3 milliarder kroner pr 31. desember etter en ordreinngang på 322 millioner kroner i fjerde kvartal 2008. Ordrereserven er fremdeles høyere enn for 12 måneder siden og gir en relativt god visibilitet for 2009.

- ODIM presenterer et sterkt resultat for 2008 med en bedring i både underliggende virksomhet og resultat gjennom året som endte i et rekordkvartal. Vi har fortsatt å utvikle nye produkter som vil bli introdusert i markedet i 2009. Disse nye løsningene vil være teknologisk banebrytende og vil bidra til omfattende kostnadsreduksjoner for kunden, sier konsernsjef Jogeir Romestrand i en kommentar.

- Etter flere gode år for vår industri opplever vi nå at finanskrisen raskt har endret de eksterne rammebetingelsene, og visibiliteten er mer begrenset enn ved inngangen til tidligere år. ODIM vil møte de kortsiktige utfordringene offensivt gjennom å redusere kostnadene og fortsatt lansere nye løsninger og teknologi. I tillegg vil ODIM dra fordel av en solid balanse som burde gi et konkurransemessig fortrinn i dagens marked. På lengre sikt vil den globale etterspørselen etter energi fortsette å øke, noe som vil skape store muligheter for ODIM i et langsiktig perspektiv, sier Romestrand.

Dokumenter og linker