Rolls-Royce kunngjør bud på ODIM ASA

Rolls-Royce kunngjorde i dag at de har kommet til en avtale med styret i ODIM ASA om å lansere et frivillig kontanttilbud for alle utestående aksjer i ODIM ASA.

I henhold til avtalen vil Rolls-Royce tilby 45 kroner per aksje. Dette utgjør omtrent 2 120 millioner kroner for hele aksjekapitalen i ODIM. Rolls-Royce eier fra før 15 545 634 aksjer, tilsvarende 33 prosent av den utstedte aksjekapitalen. Styret i ODIM ASA har enstemmig anbefalt aksjonærene i ODIM å godta tilbudet. De av styrets medlemmer og konsernledelsen som i dag er aksjonærer i ODIM, har forpliktet seg til å akseptere tilbudet. Disse utgjør omlag 1,35 % prosent av ODIMs aksjekapital. - Styret i ODIM ASA har vurdert alle strategiske muligheter for å øke aksjonærverdiene, og anser Rolls-Royce for å være en attraktiv eier, sier styreformann i ODIM ASA, Njål Sævik. Vi har foretatt en grundig vurdering av betingelsene, og har enstemmig vedtatt å anbefale våre aksjonærer å godta tilbudet. ODIM er i dag en global teknologileder som utvikler og selger avanserte og komplette automatiske håndteringssystemer til offshore olje- og gassmarkedet, forsvarsmarkedet og kjernekraftmarkedet. - Rolls–Royce har komplementær kompetanse innen integrerte skipssystemer for offshore og forsvarsindustrien, inkludert skipsdesign, og utvikling og implementering av fremdriftssystemer. Rolls-Royce er verdensledende på landbasert og offshorebasert olje - og gassindustri, og er en voksende aktør i det globale elektriske kraftmarkedet, sier Arild Hatløy, konstituert konsernsjef i ODIM ASA. Han legger til at det å bli en del av et globalt selskap er en unik mulighet for ODIM. - Vi tror at Rolls-Royce sitt eierskap vil bidra til å optimalisere virksomheten og sette oss i stand til å betjene våre kunder på en enda bedre måte, i tillegg til å gi våre ansatte nye og utfordrende muligheter, avslutter han. Konserndirektør Offshore i Rolls-Royce Marine, Anders Almestad, sier i en kommentar at ODIM er et høyteknologiselskap med enestående erfaring og produkter knyttet til subsea og operasjoner på dypt vann. - ODIM har teknologi som utfyller vår egen. Ved å gjøre ODIMs nyskapende løsninger og svært dyktige medarbeidere til en del av vår virksomhet, vil vi være i stand til å tilby våre kunder over hele verden en utvidet produktportefølje og bedre service i et av våre viktigste markedssegment. SEB Enskilda AS har fungert som finansielle rådgivere og Advokatfirmaet Schjødt DA har vært rettslige rådgivere for ODIM ASA i forbindelse med tilbudet. SEB Enskilda AS har gitt styret i ODIM ASA en fairness opinion (verdivurdering av tilbudet) datert 25. februar 2010.

Om oss

ODIM is an international technology group that develops and sells automated handling solutions. These primarily consist of cablehandling systems and winches for use on offshore and naval vessels. The group is expanding strongly and has a leading position today in selected market niches such as seismic, subsea and offshore supply.