Vedrørende medieomtale av ordrereserve og finansiering

(Hareid, 11. september 2009): Med referanse til oppslag i mediene angående to store avtaler tidligere i år, ønsker ODIM å gi følgende kommentarer:

I forbindelse med offentliggjøringen av avtalen med Havyard 10. juni om levering av et komplett ODIM AHTS system ble det gjort helt klart at kontrakten både hadde forbehold om finansiering og forbehold om endelig styregodkjenning. ODIM har aldri lagt skjul på at denne ordren inngår i ordrereserven med disse forbeholdene. Senest under fremleggelse av resultat for andre kvartal 2009 ble det eksplisitt opplyst at forbeholdene ennå ikke er løftet. Når det gjelder avtalen offentliggjort 27. mars om leveranser av håndteringsløsninger for brønnservice ble det også gjort utrykkelig klart både i overskrift og hovedtekst at dette var en intensjonsavtale. ODIM har kommunisert klart og tydelig at denne intensjonsavtalen inngikk i ordrereserven både ved fremleggelse av resultat for første kvartal 2009 og ved senere anledninger. ODIM presiserte senest i rapport for andre kvartal 2009 at det forelå risiko ved begge disse avtalene siden det var finansieringsforbehold knyttet til begge. I kommentarer til intensjonsavtalen av 27. mars ble det sågar opplyst at risikoen hadde økt. Gjennom børsmeldingen om kansellering av denne intensjonsavtalen den 18. august ble det dessverre klart for alle at ODIMs subjektive risikovurdering viste seg å være riktig. Begge de nevnte avtaler var såpass betydelige og ODIM var aldri i tvil om disse skulle børsmeldes. Med dette ville ODIM sikre at aktørene i markedet hadde lik informasjon og på den måten forebygge rykter og spekulasjoner. På bakgrunn av det ovennevnte tar ODIM derfor avstand fra fremstillingen i mediene. ODIM mener at det blir feil å hevde at ODIM har blåst opp ordreboken, at ODIM forleder aksjemarkedet samt at ODIM har bløffet markedet med jukseordre. Siden annonseringen av avtalen med Havyard 10. juni har alle involverte parter arbeidet for å sikre finansieringen av prosjektet. Det bør ikke komme som noen overraskelse på noen at finansiering i dagens marked er en krevende oppgave, og ODIM har heller aldri lagt skjul på at dette også gjelder dette prosjektet. Det er heller ikke lagt skjul på at ODIM har meget stor tro på konseptet, og at det er naturlig at også ODIM arbeider aktivt for å etablere en mest mulig gunstig finansiering av prosjektet. Dette ble det også redegjort for i selskapets rapport for andre kvartal 2009. Når det gjelder finansiering har flere alternative løsninger vært utredet, men så langt er det ikke blitt konkludert. Det er derfor for tidlig for ODIM å kommentere forhold knyttet til finansiering utover det som allerede er kommunisert. ODIM vil underrette aksjemarkedet straks ny informasjon foreligger.

Om oss

ODIM is an international technology group that develops and sells automated handling solutions. These primarily consist of cablehandling systems and winches for use on offshore and naval vessels. The group is expanding strongly and has a leading position today in selected market niches such as seismic, subsea and offshore supply.