Viktig gjennombrudd for en ny generasjon ankerhåndteringssystem fra ODIM

(Hareid – 15. april 2008): ODIM er tildelt en kontrakt av Maersk Supply Service for en ny type robotisert ankerhåndteringsløsning. Kontrakten har en verdi på om lag 50 millioner kroner, og representerer det første kommersielle salg av en helt ny generasjons fjernstyrt ankerhåndteringssystem der ODIM tar i bruk robot-teknologi.

Den robotiserte ankerhåndteringsløsningen, som setter sikkerheten om bord i ankerhåndteringsfartøyer i høysetet, har fått navnet ODIM RAHS™ (Remote Anchor Handling System). Systemet skal leveres høsten 2009.

Kontrakten kommer som et resultat av et godt og langsiktig utviklingssamarbeid mellom det danske rederiet, det norske oljeselskapet StatoilHydro, Innovasjon Norge og ODIM. Samarbeidet ble initiert av daværende Statoil i 2004 og var drevet av oljeselskapets mål om å redusere eksponeringen av personell under risikofylte operasjoner om bord i ankerhåndteringsfartøyer.

- ODIM er veldig godt fornøyd med å kunne presentere den første kommersielle kontrakten i kjølvannet av dette viktige samarbeidet. Med ODIM RAHS™ har vi i samarbeid med våre partnere lykkes i å utvikle verdens første robotiserte ankerhåndteringssystem, noe som vil gi våre kunder en betydelig sikkerhetsgevinst, sier konsernsjef Jogeir Romestrand i en kommentar.

Han understreker at produktet går til kjernen av ODIMs strategi for Offshore Supply segmentet.

ODIM har lykkes i å utvikle et høyteknologisk system som gir høyere sikkerhet med et enkelt og effektivt brukergrensesnitt. Dette er et resultat av en kombinasjon mellom ODIMs lange erfaring innen utvikling av automatiserte håndteringssystemer, og samarbeidspartnernes erfaringer fra krevende offshoreoperasjoner.

- Vi benytter blant annet en nyutviklet robot-arm som i prinsippet fungerer som en fjernstyrt menneskearm, forklarer Offshore Supply direktør Jon Olav Kopperstad.

De hydrauliske robot-armene reagerer som om de skulle vært en forlengelse av operatørens egne armer. De kan løfte, gripe, snu og rotere forskjellige komponenter samtidig som man merker kreftene som er i spill gjennom det sensitive kontrollsystemet. Utstyret fjernstyres fra rorhuset.

- Vi mener at vi gjennom denne løsningen har gjort det mulig for operatørene å foreta ankerhåndteringsoperasjoner uten folk på dekk, noe som helt klart er i tråd med oljeselskapenes ønske og mål om å sikre personellet i deres operasjoner, sier han.

Om oss

ODIM is an international technology group that develops and sells automated handling solutions. These primarily consist of cablehandling systems and winches for use on offshore and naval vessels. The group is expanding strongly and has a leading position today in selected market niches such as seismic, subsea and offshore supply.