Targovax og Oncos Therapeutics går sammen om å skape en ledende nordisk aktør innen immunonkologi

Vurderer å gjennomføre en rettet emisjon på NOK 125-150 millioner for å ytterligere finansiere den sammenslåtte virksomheten

Oslo, (11. juni 2015): Targovax AS ("Targovax" eller "Selskapet") har inngått en avtale med aksjonærene i Oncos Therapeutics Oy ("Oncos") om å overta alle aksjene i Oncos med oppgjør i Targovaxaksjer ("Transaksjonen"). Det kombinerte selskapet vil ha en portefølje av flere forsknings- og utviklingsprosjekter og vil være ledende i Norden innen immunonkologi. Det nye selskapet vil ha en erfaren ledergruppe og være støttet økonomisk av anerkjente institusjonelle investorer med sektorspesialist HealthCap som største aksjonær. Etter transaksjonen vil dagens aksjonærer i Oncos eie 50 prosent av Targovax.

For å ytterligere finansiere det sammenslåtte selskapet, vurderer Targovax å hente NOK 125-150 millioner gjennom en rettet emisjon mot norske og internasjonale investorer (den "Rettede emisjonen"). Targovax har allerede mottatt indikasjoner fra ledende institusjonelle investorer for et betydelig beløp, inkludert men ikke begrenset til NOK 26 millioner fra HealthCap, NOK 25 millioner fra Datum Invest AS og NOK 5 millioner fra Radiumhospitalets Forskningsstiftelse. I tillegg er den Rettede emisjonen rettet mot de 24 ansatte i Targovax og Oncos og deres respektive datterselskaper og selskaper kontrollert av slike ansatte ("Kvalifiserte Ansatte").

Bakgrunn for transaksjonen

Targovax og Oncos, basert i henholdsvis Oslo og Helsinki, er begge klinisk stadium bioteknologi-selskaper med en bred produktportefølje rettet mot immunonkologimarkedet, som i dag er forholdsvis beskjedent, men som er ventet å vokse til USD 30-35 milliarder over de neste ti årene.

Sammen utgjør Targovax og Oncos en større og mer synlig immunonkologiaktør i Norden med en bredere produktportefølje. Videre vil sammenslåingen av to høy-kompetente og komplementære organisasjoner styrke gjennomføringsevnen og akselerere utviklingen av pågående og fremtidige utviklingsprogrammer.

Resultater fra kliniske studier har så langt bekreftet sikkerhet og virkningsmekanismer for begge teknologi-plattformer. Sikkerhetsdata fra Targovax’ og Oncos programmer er blitt samlet inn fra henholdsvis ca. 250 og 290 pasienter. Begge selskapene har fullført Fase I-tester, og er nå i Fase II-testing eller er i ferd med starte Fase II, med en bred produktportefølje. Begge benytter en immunonkologisk tilnærming som er godt egnet for kombinasjonsbehandlinger. Kliniske programmer rettet mot en rekke indikasjoner vil åpne for en hyppig strøm av nyheter de neste 18 månedene.

"Kombinasjonen av Targovax og Oncos skaper en betydelig nordisk aktør innen immunonkologi. Vi vil ha et bredt spekter av programmer under utvikling og flere muligheter til å komme i mål. Selskapenes komplementære teknologier vil gi en unik plattform for utvikling av fremtidens immunterapi, og vi vil ha økt sannsynlighet for å lykkes, og dermed tilby investorene en enda mer attraktiv mulighet. Jeg gleder meg til å lede en organisasjon med dyktige fagfolk med dyp bransjeerfaring", sier Gunnar Gårdemyr, Chief Executive Officer i Targovax.

Ledende ansatte og styret

Etter transaksjonen vil ledergruppen består av følgende medlemmer:

  • Gunnar Gårdemyr (Chief Executive Officer) har mer enn 30 års internasjonal erfaring i farmasøytisk og bioteknologisk industri fra selskaper som Nycomed og Takeda
  • Dr. Magnus Jaderberg (Chief Medical Officer) har mer enn 25 års erfaring fra FoU-funksjoner og var tidligere CMO ved Bristol-Myers Squibb (Europa)
  • Øystein Soug (Chief Financial Officer) har tidligere erfaring som finansdirektør i Algeta og fra stillinger i Orkla-konsernet
  • Jon Amund Eriksen (Chief Operating Officer) var medstifter av Targovax og har 35 års FoU-erfaring i farmasøytisk og bioteknologisk industri, hvorav 25 år var innenfor immunonkolog

Etter transaksjonen vil det foreslåtte styret består av følgende medlemmer:

  • Jónas Einarsson (styrets leder), administrerende direktør i Radiumhospitalets Forskningsstiftelse
  • Johan Christenson (styremedlem), partner i HealthCap
  • Per Samuelsson (styremedlem), partner i HealthCap
  • Lars Lund-Roland (styremedlem), CEO i Bringwell, med mer enn 25 års erfaring fra forskjellige stillinger i Merck
  • Bente-Lill Romøren (styremedlem), styremedlem i den Radiumhospitalets Forskningsstiftelse og styreleder i Farmastat og Photocure
  • Robert Burns (styremedlem), styreleder i Haemostatix, tidligere administrerende direktør i 4-Antibody, Affitech og Celldex Therapeutics, alle tre selskaper tidligfase selskaper innen immunonkologi

For ytterligere informasjon, kontakt:

Gunnar Gårdemyr
Chief Executive Officer
Mobil: +41 798 340 585
E-mail:
ggardemyr@targovax.com

Jónas Einarsson
Styreformann
Mobil: +47 48 09 63 55
E-mail:
je@radforsk.no

Om Targovax

Targovax, som er basert på Lysaker i Oslo-området, er et globalt bioteknologi selskap dedikert til design og utvikling av immunterapeutiske vaksiner for behandling av pasienter med RAS-mutert kreft. Siden etableringen i 2010 av oppfinnerne av den RAS-målrettede teknologien og Radiumhospitalets Forskningsstiftelse i Oslo, har Targovax over 25 års direkte erfaring og studert at mer enn 250 pasienter er blitt behandlet med denne lovende teknologien.

Om Oncos

Oncos er et privatfinansiert klinisk stadium bioteknologiselskap fokusert på utvikling og kommersialisering av målrettet immunterapi for behandling av kreft. Oncos’ produktportefølje induserer en skreddersydd respons i immunsystemet rettet mot hver enkelt pasients unike kreftceller. Oncos’ mest fremskredne produkt, ONCOS-102, har fullført Fase I kliniske studier. I tillegg har porteføljen av produkter under utvikling blitt til ved hjelp Oncos’ patenterte adenovirus-baserte immunterapi plattform for behandling av flere krefttyper, inkludert bløtvevssarkom, eggstokkreft og lungekreft. Denne nye immunterapi-plattformen er basert på konstruerte onkologiske virus bevæpnet med potente immunstimulerende transgener.

This publication is not for distribution, directly or indirectly, in or into the United States, nor is it an offer for sale of or the solicitation of an offer to purchase securities in the United States. Any securities referred to herein have not been registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the “U.S. Securities Act”), and may not be offered or sold in the United States absent registration or pursuant to an exemption from registration under the U.S. Securities Act. Targovax does not intend to register any portion of the offering of the securities in the United States or to conduct a public offering of the securities in the United States. Copies of this publication are not being, and may not be, distributed or sent into the United States.

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker