Håper på økt forretningstrafikk til Newcastle

Ryanair åpner en helt ny direkterute fra Newcastle til Oslo-Rygge 19. mai 2010, med tre flyavganger i uken. Den nye direkteruten gjør avstanden mellom Norge og Nordøst-England kortere og vil bygge nye forretningsforbindelser mellom landene, håper det regionale utviklingskontoret i Nordøst-England.

Pressemelding 1. mars 2010 Nordøst-England har i mange år hatt et godt samarbeid med Bergen og Stavanger gjennom felles sterke bånd til olje- og gassindustrien. – Vi ser at det kan skapes enda flere synergier mellom andre sektorer og andre regioner i Norge og Nordøst-England, blant annet innen IKT, helse og omsorg, fornybar energi og ingeniørvirksomhet. Denne flyruta skaper nye muligheter for bedrifter i Oslo-regionen, sier Jennifer Parker, Investment and Aftercare Advisor i One North East, det regionale utviklingskontoret i Nordøst-England. Statoil og Statkraft ble nylig tildelt kontrakten med å utvikle verdens største vindmøllepark på Doggerbank-feltet utenfor kysten av Nordøst-England. Vindmølleparken vil kunne forsyne og dekke så mye som en fjerdedel av Storbritannias strømbehov innen 2020. – Vi håper at den nye direkteruta vil gjøre det lettere for andre norske bedrifter å etablere seg i det britiske markedet og ser et potensial i å investere i en region hvor det er stor aktivitet, sier Jennifer Parker. Utviklingskontoret One North East legger forholdene til rette for at utenlandske bedrifter skal etablere seg i regionen, blant annet gjennom tett oppfølging i form av ”myk landing”-kurs og ambassadørkurs. – One North East fortsetter også det tette arbeidet med inngangsportene til regionen for å sikre at flere nye reiseruter blir utviklet. Det gir oss flere muligheter til å vise hvor attraktiv regionen vår er internasjonalt, sier Jennifer Parker. For mer informasjon besøk nettstedet www.northeastengland.co.uk og/eller ta kontakt med: Hilde Marie Braaten, Kommunikasjonsrågiver Tel: 977 00 383 Om One North East One North East, det regionale utviklingskontoret for Nordøst-England, ble opprettet i 1999 for å skape og opprettholde arbeidsplasser, sørge for vekst og bedre livsvilkår i regionen. Kontoret har ansvaret for å drive utviklingsprosjekter og er bindeleddet mellom befolkningen i Nordøst-England og den britiske regjeringen. Fram til 2016 vil One North East investere 280 millioner britiske pund i året med mål om å skape 70.000 flere arbeidsplasser og 22.000 nye bedrifter.