OneMed signerer kontrakt med Helse Sør-Øst på distribusjon av medisinsk materiell

I en nylig avsluttet anbudskonkurranse har OneMed vunnet en 10-års avtale om oppføring og drift av Helse Sør-Øst sitt forsyningssenter for medisinsk og ikke-medisinsk forbruksmateriell. 

Det nye forsyningssenteret skal forestå innkjøp, lagring og distribusjon av medisinsk og ikke-medisinsk forbruksmateriell til alle Helse Sør-Øst sine 17 sykehus. Befolkningsgrunnlaget i regionen er ca. 2,9 millioner innbyggere og omfatter ca. 55% av det norske helsevesenet.

Forsyningssenteret skal være i drift 1. januar 2018 og avtalen har en årlig verdi opp mot 100 millioner kroner i 10 år. I avtalen med Helse Sør-Øst inngår det at OneMed skal bygge et helt nytt forsyningssenter som er skreddersydd for dagens og fremtidens krav til forsyning  av helsemateriell. Bygget oppføres på Berger, nordøst for Oslo, og det er beregnet at forsyningssenteret vil sysselsette et trettitalls personer ved full drift.

OneMed konsernet er en ledende distributør av medisinsk og ikke-medisinsk forbruksmateriell i Europa, og har hovedkontor i Sverige. Konsernet har virksomheter i 12 europeiske land og omsetter for over fire milliarder kroner årlig.

OneMed har lang erfaring med å drifte forsyningskjeden for både medisinsk og ikke-medisinsk materiell til blant annet sykehus, og har flere lagre i Europa, blant annet Gøteborg, Helsinki, Århus og Eindhoven. Nå kommer det altså et lager til på Berger utenfor Oslo. For å drifte Helse Sør-Øst Forsyningssenter oppretter OneMed en selvstendig juridisk enhet for å gjennomføre denne nye avtalen.

”OneMed er meget takknemlige for å ha vunnet denne avtalen. Gjennom vår erfaring med å drifte sykehuslagre rundt om i Europa skal vi nå gi Helse Sør-Øst og deres kunder den beste logistiske løsningen i Norge, og vi ser frem til å starte dette samarbeidet med dem,» sier Johan Falk, konsernsjef i OneMed.

Mer informasjon

Robert Schmidt, Marknadschef OneMed
+46 73 853 60 10

Johan Falk, CEO OneMed
+46 73 330 92 12

Om OneMed

OneMed, med hovedkontor i Sverige, er Nord-Europas ledende distributør av medisinsk forbruksmateriell. Selskapet er lokalisert i 12 europeiske land, omsetter for over 400 millioner EUR har over 700 ansatte. OneMeds ambisjon er å bistå helsevesenet i Europa med løsninger som gir en bedre helsepleie til en lavere totalkostnad, med høy miljømessig og sosialt profil. OneMed tilbyr håndtering av den totale leverandørkjeden av medisinske produkter i nært samarbeide med våre kunder.

Dokumenter og linker