INGRID ESPELID HOVIGs Matkulturpris 2005

Faglig Matråd - forum for matfaglig samarbeid innen massemedia, industri og næringsliv ønsker kandidater til: INGRID ESPELID HOVIGs Matkulturpris Prisen deles ut årlig til en person som har utmerket seg spesielt innen området mat, sunt kosthold og matkultur med hovedvekt på det norske.

Prisen består av et reisestipend på kr.30.000,- samt et diplom. Forslag til egnede kandidater vedlagt begrunnelse sendes til: FAGLIG MATRÅD v/Aase Strømstad aase.stromstad@c2i.net Hafrsfjordgt. 3 0273 Oslo Frist for innsendelse av forslag til kandidater er: 4. april 2005 Kandidater til prisen kan arbeide innen undervisning, informasjon, råvareproduksjon, produktutvikling, industri, storhusholdning, massemedia, reiseliv, privat næringsliv eller forskning. Kandidatene vil bli vurdert av en fagkomite på fire personer hvor Ingrid Espelid Hovig er formann. Hjelp oss å finne en verdig kandidat til årets pris!

Om oss

Hvem er Opplysningskontoret for egg og hvitt kjøtt? (OEH) OEH er et merkenøytralt markedsførings- og informasjonsorgan for egg, kylling og kalkun fra norsk landbruk. Målet er? Det overordnede målet er å bidra til økt forbruk av norske egg, norsk hvitt kjøtt (kylling og kalkun) og bearbeidede produkter av dette. Det er gode, sunne og trygge matvarer som vi gjerne kan spise mer av.