Ny vind over vidda

- Det er en ny trend i næringa, sier reindriftsleder Per Mathias Oskal. - Tidligere var om å ha mye rein, i dag er fokuset på god kjøttfylde og høy kvalitet, sier en stolt Oskal.

Reindriftslederen er klar på at det nye fokuset er tjenelig for både reindriften og forbruker. - Reineierne oppnår en større produksjon, og reinkjøttet som tilbys forbrukerne er av ypperste kvalitet, sier han. Men selv med den nye vinden over vidda, er det gamle tradisjoner som ligger som grunnlag for denne spesialiserte næringen. Tamreinsdriften som vi kjenner i dag er en gammel næring. Akkurat hvor gammel er vanskelig å si. Driften er nevnt i Ottars beretning til den engelske kongen på 800-tallet. Og fra flere helleristninger i Skandinavia, ser man at tamreinsdrift har foregått lengre tilbake i tid. - All tamreinsdrift foregår i prinsippet likt. Man gjeter flokkene i skog og på vidder, og flytter mellom de forskjellige årstidsbeitene, forteller Oskal. Åtte årstider Her i landet er vi stolte av våre fire årstider, men reindriftsåret kan skilte med ikke mindre enn åtte årstider! Sen vinter, (mars,april) Flokkene er ute på vinterbeitene, og i slutten av april begynner vårflyttingen. Det gjelder å rekke frem til sine kalvingsområder før kalvingen begynner. Vår,(fra midten av april og mai) Flokken er på kalvingsområdene. Kalvingen starter normalt rundt 1. mai. Forsommer,(juni) Reinen beiter i vårområdene, og trekker ned mot sommerlandet(høyfjellsområder). Sommer,(juli) Reinen er oppe på høyfjellet der det er svalest pga varmen. I enkelte distrikt merker reineierne kalvene sine nå, mens andre merker rundt St.Hans tider. Sensommer,(august) Nettene begynner å bli kjøligere, og reinen begynner å trekke litt ned fra høyfjellet. Høst, (september,oktober) Reinslaktingen begynner som regel i begynnelsen av september, kalver merkes, og man begynner å trekke mot høstbeitene. Når slaktetiden begynner har reinen høyeste kjøttfylde, og kvaliteten på kjøttet er veldig høy. Siste del av høsten er brunsttid for reinen, og det er ett opphold i slaktingen. Tidlig vinter,(november,desember) Flokkene skilles. Slakting pågår, og man er inne på høst-tidlig vinter beitene. I denne perioden slaktes mesteparten av kalven som skal slaktes. Det er flere grunner til at ikke alle slakter kalven tidligere, det ene er vektøkning fra september til november, og det andre er driftsmessige forhold. Hvis kalven slaktes tidlig vil simlene vende tilbake til området der kalven ble tatt ut, og dette vil skape problemer hvis en holder på med å flytte reinen til andre områder. Vinter,(januar,februar) hver siida er inne på sine vinterbeiter. Noen foretar etterslakt. - En fantastisk råvare - Reindriftsnæringa har de siste åtte-ti årene hatt fokus på å ha en større verdiskapning i næringa, av det vi produserer. Mindre samiske slakte- og produksjonsbedrifter har vokst frem, og dette har satt større fokus på kvalitet i hele verdikjeden for rein. Reinkjøttet har hatt god kvalitet hele tiden, men fokuset næringen selv har vil høyne kvaliteten enda mer, sier reindriftsleder Oskal, og får støtte av mat- og landbruksminister Lars Peder Brekk. - Det er få, om noen kjøttslag, som har en slik historie å fortelle som reinkjøttet, sier statsråden. - Reindriften som næring har mange positive elementer i seg. Den representerer en god og fornuftig ressursutnyttelse i marginale fjell- og utmarksområder. Den bidrar til et næringsmessig mangfold, og den er en sentral bærer og videreutvikler av samisk kultur. I tillegg gir den forbruker en fantastisk råvare, skryter Brekk. Fra vidde til bord Forbrukerne nyter godt av en lang slaktesesong, og en råvare som skiller seg noe ut fra andre når det gjelder oppbevaring. – Reinkjøtt er et av de kjøttslagene som tåler frysing best. Kvaliteten svekkes ikke ved frysing, noe som gjør at vi finner godt reinkjøtt i både ferskvaredisken og i frysedisken i store deler av året, sier markeds- og utviklingssjef Even Nordahl ved Opplysningskontoret for kjøtt. – Reinkjøtt, uansett om man velger skav eller steik, er ikke minst fantastisk vintermat, frister han.

Om oss

Opplysningskontoret for kjøtt arbeider med merkenøytral informasjon om kjøtt og kjøttvarer. Kontoret er et kompetansesenter med kunnskap om kjøtt, ernæring og tilberedning av mat. I tillegg besitter kontoret kompetanse om markedet, spisevaner og forbrukerbehov.

Multimedia

Multimedia