Thomas Tangen fra Burson-Marsteller til Opplysningskontoret for kjøtt

Thomas Tangen har gått fra Burson-Marsteller til stillingen som informasjonsleder i Opplysningskontoret for kjøtt fra januar i år.

Tangen har jobbet i Burson-Marsteller siden 2001, og har hovedsakelig jobbet med helse, markedskommunikasjon og krisehåndtering. Han kom til PR-selskapet fra stillingen som informasjonssjef i Statens ernæringsråd. - Jeg ser fram til å jobbe med dyktige kollegaer på Opplysningskontoret for kjøtt. MatPrat er den beste generiske markedsføringen som er gjort i Norge. Å få lov til å være med å videreutvikle dette konseptet og bidra opplysningskontorets kommunikasjon utad er utfordringer jeg gleder meg til å ta fatt på. Det er en drøm å få jobbe på en arbeidsplass som har matglede som sitt fremste mål, sier Thomas Tangen. - Kjøttbransjen er også en interessant bransje som har noen utfordringer, men mest store muligheter. Det kommer til å skje spennende ting både med hensyn til produktutvikling, kvalitet og ernæring i årene fremover. Jeg håper å kunne bidra til en positiv utvikling for bransjen som også kommer norske forbrukere til gode, sier Tangen. Om Opplysningskontoret for kjøtt Opplysningskontoret for kjøtt skal bidra til å fremme forbruket av norsk kjøtt og kjøttvarer i samarbeid med aktørene i den norske kjøttbransjen. Opplysningskontoret for kjøtt arbeider med merkenøytral informasjon. Kontoret har 12 ansatte, og er finansiert av omsetningsmidler. Opplysningskontoret for kjøtt har kompetanse på områder som: - markedet og forbruker - kjøtt, ernæring og tilberedning av mat - kommunikasjon, informasjon og markedsføring Med dette som utgangspunkt formidler vi inspirasjon og kunnskap om kjøtt til forbrukere, presse, skoleverket, ernæringsmyndigheter, dagligvare- og storhusholdningsmarkedet, samt industrien og bransjen.

Om oss

Opplysningskontoret for kjøtt arbeider med merkenøytral informasjon om kjøtt og kjøttvarer. Kontoret er et kompetansesenter med kunnskap om kjøtt, ernæring og tilberedning av mat. I tillegg besitter kontoret kompetanse om markedet, spisevaner og forbrukerbehov.