Ung satsning i spennende næring

- De unge som velger å satse på reindrift, gjør det med stolthet og ydmykhet, sier Berit Oskal. Den 25 år gamle reindriftseieren fra Troms er tydelig stolt over å få ta del i en næring med dype forankringer i tradisjon.

Reindrifta gir en av Norges mest eksklusive råvarer. De ekstreme naturforholdene gjør kjøttet helt unikt. De milelange fjellviddene med beitemuligheter i urter, lyng og lav gir den gode viltsmaken. Og bak råvaren står sterke tradisjoner, kultur, og ikke minst stoltheten til næringen. - Reindrifta ikke er av de enkleste næringene å leve av, men det er et levesett. Et levesett man ikke kan være foruten, når man er født og oppvokst i det, sier Berit Oskal. Hun er en av de unge reindriftseierne som ønsker å bære næringen videre, ikke bare som en jobb, men som en kulturbærer og som en viktig grunnmur i den samiske tradisjon. Reindriftsnæringen er en tradisjonsrik næring, hvor samspillet mellom naturen, dyrene og mennesket alltid har stått i fokus. - Det er derfor en viktig faktor at reindriftssamene alltid ser til at reinene har det bra, og har tilgang til tilstrekkelig beite. Dette bidrar igjen til at vi kan levere et kjøtt til markedet som er både sunt og økologisk. Man bidrar til at reindriftsnæringen lever videre, samt at man bidrar med at flotte råvarer når markedet. Dette er for meg hovedmotivasjonene for å drive reindrift, mener den unge reindriftseieren. Hun har stor tro på næringens fremtid.- Jeg tror at det er mange muligheter innen reindriftsnæringen, også i fremtiden. Mine ønsker for næringen i fremtiden er at vi ikke mister mer reinbeiteland, for det er en viktig faktor for reindriftens videre eksistens. Uten beiteområder for rein, kan vi ikke drive med det vi driver i dag. Det er en næring full av muligheter, både for voksne og barn, avslutter hun.

Tags:

Om oss

Opplysningskontoret for kjøtt arbeider med merkenøytral informasjon om kjøtt og kjøttvarer. Kontoret er et kompetansesenter med kunnskap om kjøtt, ernæring og tilberedning av mat. I tillegg besitter kontoret kompetanse om markedet, spisevaner og forbrukerbehov.

Multimedia

Multimedia