Etterretningstjenesten i Norge 1940-1945. Pressekonferanse Ragnar Ulstein Tirsdag 9.12

Orion Forlag har den glede å invitere deg til pressekonferanse
tirsdag 9. desember 2008 kl. 11:00 på Norges Hjemmefrontmuseum, Oslo
i anledning relanseringen av verket (oppdatert av forfatter i 2008)

Etterretningstjenesten i Norge 1940-1945 (3 bind)

Forfatter er Ragnar Ulstein. Han var medlem av Kompani Linge og deltok i flere langvarige operasjoner under krigen. Ulstein har skrevet en rekke bøker om tema fra krigen. Blant dem er standardverkene om Englandsfarten, Svensketrafikken og verket om etterretningstjenesten. For sin krigsinnsats ble han dekorert med St. Olavs Medalje med to ekegrener. Ragnar Ulstein er hedret med Kongens fortjenstmedalje i gull.


Dette er den dramatiske historien om vår mest hemmelige tjeneste, som i mange år etter krigen også var den minst kjente: Motstandsfolkene som førte krig med sine radiosignaler, sine blyantnotiser, sine mikrofilmer. Radioagentene tjenestegjorde på den ytterste linjen i kampen mot Nazi-Tyskland, ofte også i den mest værharde delen. De frøs, var ensomme og levde i fare natt og dag. De lå ikke sjelden i steinurer, fjellhuler og hytter bygd av kasser langs Norges viktigste transportrute - skipsleia. Mange radioagenter ble peilet inn av tyske spesialavdelinger og drept eller fanget og henrettet.

Radioagentenes etterretningsmål ble etter hvert den tyske slagskipsflåten. Andre viktige mål var malm- og forsyningskip. Med sine telegrammer bidro agentene til at forsyningslinjen til den tyske finnlandsarmeen og til Wehrmachts divisjoner i Norge stadig oftere ble brutt, og i krigens siste år så å si stanset opp.

Arnfinn Moland, førsteamanuensis og leder for Norges Hjemmefrontmuseum karakteriserer bokverket som «selve standardverket om denne delen av norsk okkupasjons- og krigshistorie».

En rekke veteraner og fagfolk vil være tilstede på pressekonferansen, bl.a. Gunnar Sønsteby. Det vil bli enkel servering. Pressekonferansen vil vare til ca. kl. 12.00.

Vennlig hilsen
Orion Forlag

John Bilek
forlagssjef


Om oss

Orion Forlag AS ble etablert i 1994, og er et selvstendig forlag som utgir bøker for folk flest. Forlaget satser først og fremst på reise-/natur-/praktbøker, dokumentarer, kultur/fakta, praktiske nyttebøker og alternativ litteratur.