PRM NY BOK; Judas Iskariot - sviker eller venn?

Judasevangeliet, som nylig ble presentert for offentligheten, snur opp ned på forståelsen av Judas’ rolle i Jesu lidelseshistorie. Evangeliet bringer inn helt nye momenter om ”erkeskurken” Judas. Kanskje var ikke Judas en judas likevel?

Judasevangeliet, et 1600 år gammelt koptisk papyrusmanuskript, ble funnet i en hule i El Minya i Egypt på 1970-tallet og ble endelig oversatt til engelsk i 2006. Evangeliet gjengir samtaler mellom Jesus og Judas, og redegjør for Jesu siste uker. Judas Iskariot var den av Jesu disipler som forrådte ham med et kyss for 30 sølvpenger og dermed ble det ultimative symbolet på forræderi.

Gjennom Judasevangeliet får vi et nytt syn på Judas, den eneste av disiplene som virkelig forstår Jesus og som får innblikk i religiøse hemmeligheter som de andre disiplene ikke kjente til. Han skal ikke på noen måte ha vært en forræder – tvert imot var han Jesu nærmeste fortrolige og fikk betrodd den viktigste oppgaven av alle.

Monica Hauf redegjør her for bakgrunnen for og innholdet i det nyoppdagede Judasevangeliet. Hun tar for seg ulike fortolkningsmuligheter og formidler evangeliet på en lett forståelig måte. Hauf reiser er rekke viktige og interessante spørsmål, som: Kjente de eldste kirkefedrene til Judasevangeliet? Er apostelen Thomas og Judas Iskariot samme person? Var Judas en forhåndsdømt tyv og en skjebnens handlanger? Hadde ikke Jesus kunnet fullføre sitt forløsningsverk uten Judas fordi han var for svak? Svekker funnet av Judasevangeliet den tradisjonelle oppfatningen av kristendommen? Les denne engasjerende boken og gjør deg opp din egen mening!

ØNSKES PRESSEEKSEMPLAR TILSENDT, VENNLIGST SEND MAIL TIL; orion@orionforlag.no

Judas Iskariot
Sviker eller venn
Monica Hauf
ISBN 978-82-458-0832-2
236 sider, ib.
Kr 298,-
Orion Forlag

Om oss

Orion Forlag AS ble etablert i 1994, og er et selvstendig forlag som utgir bøker for folk flest. Forlaget satser først og fremst på reise-/natur-/praktbøker, dokumentarer, kultur/fakta, praktiske nyttebøker og alternativ litteratur.

Multimedia

Multimedia