Bredbasert vekst i Orkla

Orkla oppnådde et driftsresultat (EBIT adj.) på 1.443 mill. kroner i 4. kvartal 2017, noe som var en økning på 10 %. Merkevarevirksomheten hadde en fremgang i driftsresultat på 15 %.

Driftsinntektene for merkevarevirksomheten økte med 9 % til 10.587 mill. kroner, mens den organiskeomsetningsveksten var på 2,8 %. 

-Med et sterkt 4. kvartal leverte vi i henhold til våre strategiske og finansielle mål for 2017. Samtlige forretningsområder innen merkevareområdet hadde organisk vekst og fremgang i driftsresultat i 4. kvartal. Fremgangen var drevet av både volumvekst og prisøkninger, så vel som kostnadsbesparelser, sier konsernsjef Peter A. Ruzicka. 

Orkla har styrket merkevarevirksomheten som følge av flere transaksjoner i 4. kvartal. Det ble inngått avtale om å overta Health and Sport Nutrition Group (HSNG) som driver netthandelsportalene Gymgrossisten og Bodystore. Orkla Foods kjøpte Agrimex, en tsjekkisk produsent av frosne grønnsaker, mens Orkla Food Ingredients gjennomførte kjøpet av den norske ingrediensleverandøren Arne B. Corneliussen. 

I januar i år økte Orkla Care eierandelen i joint venture-selskapet Anza Verimex NV i Nederland til 50 % og overtok 50 % av maleverktøyvirksomheten til belgiske PGZ International B.V.  1. februar kjøpte Orkla Foods Sverige det danske selskapet Struer Brød A/S, og styrket dermed sin posisjon innen frokostcerealier i Norden. Orkla har fortsatt arbeidet med å optimalisere produktporteføljen gjennom blant annet Orkla Foods Danmark sitt salg av K-Salat til Stryhns A/S. 

Hydro Power økte driftsresultatet markant. EBIT (adj.) endte på 103 mill. kroner, mot tilsvarende 31 mill. kroner i 4. kvartal 2016. Økningen skyldtes i all hovedsak et vesentlig høyere produksjonsvolum. 

Resultatet fra tilknyttede selskaper endte på -78 mill. kroner, mot tilsvarende -29 mill. kroner i tilsvarende kvartal 2016. 4. kvartal er sesongmessig et svakt kvartal for Jotun. Resultatet er fortsatt preget av økte råvarepriser og svake markeder innen skipsbygging og offshore. 

Orklas resultat før skatt for videreført virksomhet økte med 13 % og endte på 1.309 mill. kroner i 4. kvartal. 

Resultat pr. aksje fra videreført virksomhet endte på 0,96 kroner i 4. kvartal, tilsvarende en økning på 5 % fra 4. kvartal 2016. 

For året som helhet økte Orklas driftsinntekter med 5 % til 39.561 mill. kroner. Driftsresultat (EBIT adj.) økte med 8 % i 2017, til 4.635 mill. kroner. Ved årsskiftet hadde konsernet 18.178 ansatte. 

Orklas styre har en intensjon om å foreslå et utbytte på 2,60 kroner pr. aksje for regnskapsåret 2017. 

 

Orkla ASA
Oslo, 8. februar 2018

 

Ref.:
Konserndirektør Kommunikasjon og Corporate Affairs
Håkon Mageli
Mobil +47 928 45 828 

Direktør Investor Relations
Mattias Orrenius
Mobil +47 983 66 334 

Excel-ark med nøkkeltall er tilgjengelig på www.orkla.no. Denne opplysningen er informasjons­pliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12